Confetti Duch Wrosowisk

"Ina" pedigree

HD/AA clear

homepage

12 valper født 04.07.2008

May 2009

Denver - Dunkierka - Dakota - Dalmacja

7weeks

 

Dakar

Dalmajca

Dehli

Denver

Dingja

Disena

Drahimek

Dubai

Dubrownik

Dunka-Z

Dunkierka

Dakota

10.08.2008

Dakar

Dakota

Dalmacja

Dehli

Denver

Dingja

Disena

Drahimek

Dubai

Dubrownik

Dunka-Z

Dunkierka

5uker/weeks

Dakar

Dakota

Dalmacja

Dehli

Denver

Dingja

Disena

Drahimek

Dubai

Dubrownik

Dunka-Z

Dunkierka

4uker/weeks

Dakota

Dalmacja

Dehli

Denver

Dingja

Disena

Drahimek

Dubai

Dubrowrik

Dakar

Dubrowrik

Dunka-Z

3weeks old

Dakar(male)

Dakota(female)

Dalmacja(female)

Dehli(female)

Denver(male)

Dingja(female)

Disena(female)

Drahimek (male)

Dubai(male)

Dubrownik(male)

Dunka-Z(female)

Dunkierka(female)

13 valper er født i begynnelsen av juli. En var død, men det er fortsatt 5 hanner og 7 tisper som er i god form. De veide fra 405gr - 495gr. Bra jobbet, og lykke til videre!

*13 puppies are born in Poland. One was born dead, but there are still 5 males and 7 females living. Their weights were from 405gr-495gr. Well done!