Mister Milton

av

Hiselfoss

f.12.08.2012

HD ?   AA ?

(CH Nøklebyåsen's Ådne - CH Hermine Hufsetufsa av Hiselfoss)

Milton ble brått syk sent på kvelden, og døde hos veterinær samme natt. Veteriærene stiller seg foreløpig uforstående til hva som kan ha skjedd. Han ble åpnet på klinikken, men det var ingen ting å se på indre organer - kun noe væske i buken. Vi avventer svar på prøvene som er sendt inn før vi kan si noe om dødsårsaken.

Jeg føler så med Rigmor og Martin som så plutselig mistet en ung og tilsynelatende frisk hund!

Livet er urettferdig!

Obduksjonsrapporten kunne ikke si noe om dødsårsaken. Alle indre organer var normale, og det var ikke noe som tydet på forgiftning. Veterinæren som tok imot ham på klinikken utelukker hjertet fordi det var normalt når han kom. Vi har altså ingen direkte dødsårsak, men lurer på om det kan ha vært en hjerneblødning!

Obduksjonsrapport

 

Milton became suddenly ill late in the evening, and died at the vet the same night. The veterinarians are not yet able to tell what could have happened. They opened at the clinic, but there was nothing to look at internal organs - just some fluid in the abdomen. We are awaiting the results of the tests that are submitted before we can say anything about the cause of death.

I feel so sorry for Rigmor and Martin who suddenly lost a young, happy and apparently healthy dog??!

Life is unfair!

The autopsy report could not say anything about the cause of death. All internal organs were normal, and there was nothing to indicate poisoning. The veterinarian who received him at the clinic precludes the heart because it was normal when he arrived. We have therefore no direct cause of death, but wonder if it might have been a brain hemorrhage!

 

14 months old

Milton (10mnd)og Rigmor er stolte og glade etter å ha klart kravene til bronsemerket!

Gratulerer til dere begge!

8months old

 

Milton, March 2013

Rigmor and Milton at their first puppy show, and they did great!

 

Milton settled down easy in his new home!

 

Milton lives not far away together with Rigmor and Martin. I have already recieved a lot of pictures that show how he is doing!