Ber-Moscow's Objekt Oslo

f.12.02.2008

HD D/D  AA 0/0

Oslo vil bli røntget på nytt - resultatet er vanskelig å forstå!

Oslo will be x-rayed once more later on - it's hard to believe the official results!

( N S FIN DK NORD LAT LIT EST BALT INTuch SV-08 LATV-08 ESTW-08 NV-08 Ola Odelsgutt av Hiselfoss - N S DK NORD INTuch KLBCH KBHV06 Ber-Moscow's Elvira Madigan)

16mnths old

Nearly 9mths old