Yue-Yen Ylva

av

Hiselfoss

f.07.07.2018

HD A      AD 0-2

(NJV-16 NV-17 CH Urban av Hiselfoss - Lou Lou av Hiselfoss)

Irene, Ylva and Bjørn are located in Lillehammer, N

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.

Ylva - seven weeks old