Nyheter 2010

Året 2010

Året 2010 vil vi først og fremst med stor sorg og smerte minnes som det året vi mistet både Lillemor (CH Ille Ville Isprinsesse av Hiselfoss) og Lina (CH Enslige Evelina av Hiselfoss). Begge døde brått og uventet her hjemme uten noe forvarsel, Lillemor 3 november og Lina 24 desember.

I tillegg hadde vi valpefødsel som resulterte i en valp som døde etter fem døgn like før jul, og vår fortispe Fanny (Nobody Like Nanna av Hiselfoss) som døde 25 desember.

Flere andre har også gått bort i løpet av året, men det er dessverre medaljens bakside. Vi er takknemlige til dere som har tatt så godt vare på dem i deres tilmålte tid på jorden - tusen takk!

Vi kan også se tilbake på utrolig flotte resultater i utstillingsringen.

Ola (CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss) ble mestvinnende berner sennen hannhund i Norge for fjerde gang (som den første i historien). Han ble også nr.4 på Bamselisten. Dette er en konkurranse i regi av Norsk Kennel Klubb, og det er NKKs internationale utstillinger som er tellende. Ola deltok på 11 av de totalt 12 utstillingene, og han ble beste hannhund på 10 av disse. Han ble BIR på 9, og videre i den store ringen fikk han 6 x BIG1, 2 x BIS4 og 1 x BIS2. Ingen berner har prestert det samme tidligere i Norge.

Han har også for tredje gang gjort seg fortjent til å motta Min Veslefrikks Ærespris, og får den til odel og eie i henhold til statuttene.

Lina vant stort som veteran også i 2010. Hun ble BIRveteran på samtlige av NBSKs rasespesialer og på alle de 9 internationale utstillingene hun deltok på i Norge. Dette holdt til mestvinnende BS veteran tispe i Norge, nr.4 mestvinnende BS tispe totalt samt nr.6 mestvinnende veteran uansett rase i Norge. På NKKs internationale utstillinger har hun 2 x BIS4, 3 x BIS3 og 1 x BIS2. Lina ble også stilt 4 ganger som veteran i Danmark i løpet av 2010. I Hillerød endte hun opp som BIS2 veteran. På DKKs dobbelutstilling i Herning ble hun BIRveteran begge dager. På lørdag danket hun i tillegg ut nesten 100 påmeldte bernere og ble BIR, mens hun ble 4BTK andre dagen. Ikke dårlig av en dame på 10 år.

Lina var unik - og hennes plass ved siden av senga mi er utrolig tom!

CH Vebjørn Viking av Hiselfoss har blitt INTERNATIONAL CHAMPION

Xtra Xotic av Hiselfoss har blitt  FINSK CHAMPION

Yaban Yorokobi av Hiselfoss har blitt NORSK CHAMPION

Fire & Flame av Hiselfoss har blitt CANADISK CHAMPION

I tillegg har mange hunder fra vårt oppdrett oppnådd hederlige resultater både i utstillingsringen, lydighetsringen og sågar har Xn også vist potene sine innen bruks.

Flere av Ola og Vebjørn sine avkom har oppnådd titler i inn og utland - gratulerer til dere også!

Heldigvis er det mange gode minner, og vi har alle stor glede av hundene i hverdagen. Det er tross alt flest hverdager, og det er de som teller i det lange løp. Det hjelper lite med heder og ære om vi ikke klarer å ta vare på de små gledene her i livet. Turer i skog og mark i all slags vær, det å bli møtt av logrende haler når en kommer hjem etc - det er dette som er med på å gi livet mening, og da får vi heller ta utfordringene med på kjøpet.

The year 2010, we will first and foremost with great sorrow and grief, remembered as the year we lost both Lillemor (CH Ille Ville Isprinsessen of Hiselfoss) and Lina (CH Independent Evelina of Hiselfoss). Both died suddenly and unexpectedly at home without any warning, Lillemor November 3rd and Lina on December 24th.

In addition, we had Trulte giving birth of a baby who died after five days just before Christmas, and our girl Fanny (Nobody Like Nanna of Hiselfoss) who died 25 December.

Several others have also passed away during the year, but unfortunately there is reverse of the medal. We are grateful to you who have taken such good care of them in their allotted time on earth - thanks!

We can also look back at the amazing results in the show ring.

Ola (CH Odel Ola Odelsgutt of Hiselfoss) was the most winning Bernese dog in Norway for the fourth time (the first in history). He was also no.4 all breed. This is a competition organized by the Norwegian Kennel Club, and it's NKK international exhibitions that are counted. Ola participated in 11 of the total of 12 exhibitions, and he was best male in 10 of these. He was BOB at 9, and further in the large ring he was 6 x BOG1, 2 x BIS 4 and 1 x BIS2. No BMD has performed the same before in Norway.

He is also the third time deserved to receive Min Veslefrikks Ærespris(Honorary Price), and get it for an inheritance according to the statutes.

Lina won big as a veteran in 2010. She was BOBveteran on all of NBSKs Specialties and in all the 9 international exhibitions she attended in Norway. This kept for the most winning veteran bitch in Norway, no.4 most winning female total BMD and no.6 most winning veteran of whatever breed in Norway. At NKK international exhibitions, she has 2 x BIS 4, 3 x BIS3 and 1 x BIS2. Lina was also entered 4 times as a veteran in Denmark in 2010. In Hillerød she ended up as BIS2 veteran. On DKKs double exhibition in Herning, she was BOBveteran both days. On Saturday, she also outdistanced the nearly 100 participants bernere and BOB, while she was no.4 best female the other day. Not bad for a lady of 10 years.
Lina was unique - and her place beside my bed is very empty!

CH Vebjørn Viking of Hiselfoss has become INTERNATIONAL CHAMPION
Xtra Xotic of Hiselfoss has been FINNISH CHAMPION
Yaban Yorokobi of Hiselfoss has been NORWEGIAN CHAMPION
Fire & Flame of Hiselfoss has been CANADIAN CHAMPION

In addition, many dogs from our breeding achieved honorable results both in the show ring, obedience ring and has even Xn doing some tracking.

Several of Ola and Vebjørn their offspring have achieved titles at home and abroad - congratulations to you too!

Fortunately there are many good memories, and we all have great joy of the dogs in everyday life. After all, most every day, and there are those who count in the long run. It does't help with the glory if we are unable to take care of the little pleasures in life. Tours in the woods in any weather, there to be greeted by wagging tails when you get home, etc - this is what helps to give life meaning, and when we do take the challenges of the deal.

Nå er det disse to frøknene som deler hverdagen hos sammen med Ola. Vesla (Madison av Milkcreek) rakk noen utstillinger i løpet av året, og ble til slutt nr.5 mestvinnende tispe. Hermine, som har Lina og Lillemor som bestemødre, er bare valpen som ennå lever mye på sin valpelisens. Jeg synes jeg ser veldig mye av Lillemor i henne, og det skal bli spennende å se hva det blir ut av henne.

Now it's these two misses sharing everyday life with us, together with Ola. Vesla (

Madison of Milkcreek) did some shows during the year, and ended 5th most winning bitch. Hermine, who has Lina and Lillemor as grandmothers, only puppy and still live much of her puppy license. I think I see a lot of Lillemor in her, and it will be interesting to see how she will develope.

29/12

National Dog Show, N

Judge: Per Harald Nymark, N (15+26entries)

CH Ola Odelsgutt

3BHK/No.3 Best Male

Franz Ferdinand

0 JK / O junior (because of the bite)

Madison av Milkcreek

2BTK & cert / No.2 Best Female & CAC

Bare Bianca

1-1AK, ck/no.1 open class, excl

18/12

International Dog Show, S

Judge: Grete Bergendahl, N (63entries)

CH Yo-Yo Bentley

3BHK

Xkumle X-Faktorer

3BTK

Ragna Rekkverk

5BTK

11-12/12

Ukraine (The main exhibition)

Grom did well both days, he became no.2(Sunday) and no.3(Saturday)!

 

27/11

Nordic Winner 2010, N

Judges: Kerstin Einarsson, S(45males) & Johan Anderson, S (67females)

BIR/BOS CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BIM/BOS Nøklebyåsen's Yenna

CH Ola Odelsgutt

BIR, CACIB & BIG1/BOB, CACIB & BOG1

 

Yaban Yorokobi

4BHK, cert & CHAMPION/No.4 Best Male, CAC & CHAMPION

CH Yo-Yo Bentley

1-5CHK, ck/no.5 champion, excl

Madison av Milkcreek

1-2JKK, ck/no.2 junior, excl

Bitteliten Sydney

1-2AK, ck/no.2 open class, excl

Xkumle X-factorer

1AK/1th prize open class

CH Enslige Evelina

BIR veteran/BOB veteran

Kennel Hiselfoss

BIR oppdretter/BOB breeder

(Ola, Yaban, Bentely & Sydney)

Ola Odelsgutt

BIR & BIS4 avl/BOB & BIS4 progency

(Madison av Milkcreek, Nellyvill's Fifty-Fifty, Bentley & Yaban)

All photo: Gudrun Kjøsnes

20/11

Inoffisiell utstilling, Arvika (S)

Judge: Carina Olsson, S

Herman's Hermits

BIR valp/BOB puppy

14/11

We are so proud of Vebjørn's offsprings;

 

 

 

 

 

 

Nellyvill's Entertain You BOS & Champion - Nellyvill's Easy Joy BOB & Champion

Congratulations Nellyvill - well done!

13/11

National Dog Show, Kongsberg Hundeklubb (N)

Judge: Wenche Eikeseth, N (17males - 25females + 15 puppies)

Hermine Hufsetufsa

BIR valp/BOB puppy

Greta Gummigunda

nr.2, 6-9mnd/no.2, 6-9mnths

CH LIlle Frodo Lommelun

2BHK/No.2 Best Male

Franz Ferdinand

1-1JKK(no.1 junior

Don Arax Desperado

1-1AUKK, hp/no.1 interm class, prize of honour

Wello Wellington

1-2AK/no.2 open class

Bedårende Bodil

3BTK/No.3 Best Female

Frekk & Freidig

1-2JKK/no.2 junior

Dela Drømmejente

1-2AUKK, hp/no.2 interm class, prize of honour

Bare Bianca

1-4AK/no.4 open class

Kennel Hiselfoss

BOB breeder

2 x International Dog Show, DK

BIR/BOB CH Enslige Evelina av Hiselfoss - BIM/BOS CH Tertzo's Kotori

Saturday

Judge: Michael Leonard, IRL (91entries)

CH Enslige Evelina

BIR & BIR veteran / BOB & BOB veteran

CH Ola Odelsgutt

3BHK / No.3 Best Male

Sunday

Judge: Natalja Nekrosiene, LIT (80 entries)

CH Enslige Evelina

4BTK & BIR veteran / No.4 Best Female & BOB veteran

CH Ola Odelsgutt

1-2CHK, excl / no.2 champion class, excl

Ukraine

Gudleik Grom

BIR valp/BOB puppy

Finland

Galileo Galilei

BIM valp/ BOS puppy

 

31/10

National Dog Show(NDK), N

Judge: Brenda Banbury, GB (41entries + 15puppies)

Hermans Hermits

No.2, 4-6mnths

Hermine Hufsetufsa

No.3, 4-6mnths

 

Franz Ferdinand

1-3JKK/no.3 junior class

Don Arax Desperado

1-2AUKK, ck/no.2 interm, excl

Dela Drømmejente

1-3AUKK/no.3 interm class

Bedårende Bodil

1AK, ck/excl open class

Bare Bianca

1AK/1th prize open class

JWW-08 NORDJV-08 Xkumle X-Faktorer

2AK/2nd prize open class

30/10

National Dog Show(NMK), N

Judge: Rony Doedijns, NL (19males-22females + 18puppies)

Hermine Hufsetufsa

BIR/BOB

Hermans Hermits

No.2, 4-6mnths

Bedårende Bodil

4BTK/No.4 Best Female

Dela Drømmejente

1-3AUKK/no.3 interm class

Bare Bianca

1AK/1th prize open class

JWW-08 NORDJV-08 Xkumle X-Faktorer

1AK/1th prize open class

Franz Ferdinand

2JK

Don Arax Desperado

1-2AUKK, hp/no.2 interm, prize of honour

16-17/10

International Dog Show, Tromsø

Judge: Anita Whitmarch, S

BIR/BOB CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BIM/BOS Nøklebyåsen's X'it

CH Ola Odelsgutt

BIR, CACIC, BIG & Best In Show

National Dog Show, Tromsø

Judge: Terje Lindstrøm, N

CH Ola Odelsgutt

BIR, BIG & Best In Show 2

10/10

International Dogshow, Hamar (N)

Judge:Marja Talvitie, FIN (21males-25females)

 

 

Ola - BIG1

Lina BIS3 veteran

 

CH Ola Odelsgutt

BIR, CACIB & BIG1/BOB, CACIB & BOG1

Franz Ferdinand

2JK/2nd prize junior

Yaban Yorokabi

1-3AK/no.3 open class

Risør Ruggen

2AK/2nd prize open class

CH Yo-YO Bentley

1CHK/!th prize champion

CH Lille Frodo Lommelun

1-4CHK, ck/no.4 champion, excl

CH Enslige Evelina

4BTK,BIR & BIS3veteran/No.4 Best Female, BOB & Best In Show 3 veteran

Madison av Milkcreek

1-1JKK, ck/no.1 junior, excl

JWW-08 NORDJW-08 Xkumle X-Faktorer

2AK/2nd prize open class

Obedience

JWW-08 NORDJW-08 Xkumle X-Faktorer

154,5p LP1

Beowulf did great in Michigan the first weekend in October

Heart of Michigan Regional Speciality Show

Judge: Jan Herngren, S

Reserve Winners Dog

Monroe Kennel Club

Judge: Joseph E Gregory

Reserve Winners Dog

Monroe Kennel Club

Judge: Debra Thorton

Winners Dog

26/9

Puppy show, NRK

Judge: Aud Fossum, N (90entries all breed)

Hermine Hufsetufsa

BIR, BIG & Best In Show 3 / BOB, BOG & Best In Show 3

19/9

Puppy show, Indre Østfold Hundeklubb

Judge: Inger Aspen, N

BIR/BOB Hermans Hermit - BIM/BOS Hermine Hufsetufsa

18/9

Speciality, NBSK avd.Buskerud, N

Judge: Espen Engh, N (30males-51females) Palle Møller-Hansen, DK (31puppies)

BIRvalp/BOBpuppy Hermans Hermits av Hiselfoss - BIMvalp/BOSpuppy Hubba Bubba's Olline Ostepop

Hermans Hermits

BIR valp/BOB puppy

Hermine Hufsetufsa

2BTK/No.2 Best Female puppy

Greta Gummigunda

upl 4-6mnd/no placed 4-6mnths

Greie Gudrun

upl 4-6mnd/not placed 4-6mnths

BIR/BOBveteran CH Enslige Evelina av Hiselfoss - BIM/BOSveteran Hubba Bubba's Gunde Gullkrage

Madison av Milkcreek

3BTK/No.3 Best Female

CH Enslige Evelina

4BTK & BIRveteran/No.4 Best Female & BOBveteran

CH Ola Odelsgutt

3BHK/No.3 Best Male

Don Arax Desperado

1-3AUKK/no.3 interm class

11-12/9

International Dog Show, Stavanger (N)

Judge: Helge Lie, N (25males-25females)

CH Ola Odelsgutt BIR, BOG1 & Best In Show3

BIR/BOB CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BIM/BOS CH Berner Ranchen's Amusing Alexandria

CH Ola Odelsgutt

BIR, CACIB, BIG1 & Best In Show 4

Don Arax Desperado

4BHK/No.4 Best Male

Risør Ruggen 1-2AK, ck/no.2 open class, excl

Wello Wellington

1AK/1th. prize open class

Lord Legolas

1-4AK, ck/no.4 open class, excl

Ugh Ugh'Hugo

1AK/1th. prize open class

CH Yo-Yo Bentley

1-3CHK, ck/no.3 champion, excl

Bedårende Bodil

2BTK, ceert & resCACIB/No.2 Best Female, CAC & resCACIB

Madison av Milkcreek

1-1JKK, ck/no.1 junior, excl

Xkumle X-Faktorer

1-4AK, ck/no.4 open class, excl

CH Enslige Evelina

BIR & BIS3veteran/BOB & Best In Show3 veteran

Kennel Hiselfoss

BIR oppdretter/BOB breeder

National Dog Show, NNK avd.Rogaland

Judge: Adriana Griffa, It

BIS1 CH Ola Odelsguttt av Hiselfoss - BIS2 CH BIkkjehaugen's Kompis - BIS3 ?

 

CH Ola Odelsgutt

BIR & Best In Show

Don Arax Desperado

4BHK/No.4 Best Male

BIR/BOB CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BIM/BOS Nøklebyåsen's Xit

BIR/BOBveteran CH Enslige Evelina av Hiselfoss - BIM/BOSveteran CH Fanaberner'ns Handsome Hennesy

pictures: Marianne Beckstrøm

CH Enslige Evelina

2BTK, BIRveteran & BIS2 veteran/No.2 Best Female, BOB & BIS2veteran

Madison av Milkcreek

1-1JKK, ck/no.1 junior, excl

Bedårende Bodil

1-3AK, ck/no.3

open class, excl

4/9

Speciality, NBSK avd.Agder (N)

Judge: Maija Heinila, N (18males- 26females + 11puppies)

 

BIRvalp/BOBpuppy Karociba's Big Boss - BIMvalp/BOSpuppy Greta Gummigunda av Hiselfoss

Greta Gummigunda

BIMvalp/BOSpuppy

BIR & BIS CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BIM/BOS CH Enslige Evelina av Hiselfoss

CH Ola Odelsgutt

BIR & Best In Show/BOB & Best In Show

Arax

Don Arax Desperado

3BHK & cert/No.3 Best Male & CAC

Cornelius

1-3AUKK/no.3 interm class

Risør Ruggen

1-2AK, ck/no.2 open class, excl

BIRveteran/BOB & BISveteran CH Enslige Evelina av Hiselfoss - BIMveteran/BOSveteran Kindy Ex Animo Kendo

CH Enslige Evelina

BIM - BIR & Best In Show veteran/BOS - BOB & Best In Show veteran

Dela Drømmejente

1-2AUKK/no.2 interm class

Bedårende Bodil

1-2AK, ck/no.2 open class, excl

Xkumle X-faktorer

1-4AK, ck/no.4 open class, excl

Kennel Hiselfoss

BIR oppdrett/BOB breeder group

Mille & Hermine doing very well in the show ring!

29/8

National Dog Show, KSS (N)

Judge: Ligita Zake, LAT (18males-17females + puppies Judge: Liv Muri Ramsjø, N)

Greta Gummigunda

BIM valp

CH Ola Odelsgutt

2BHK/No.2 Best Male

CH Lille Frodo Lommelun

4BHK/No.3 Best Male

Risør Ruggen

1-2AK, ck/no.2 open class, excl

Madison av Milkcreek

1-1JKK, hp/no.1 junior, prize of honour

28/8

National Dog Show, NLK (N)

Judge: Taina Nygård, FIN (18males-15females + 6puppies)

'

Greta Gummigunda BIR valp/BOB puppy

BIR/BOB CH Lille Frodo Lommelun av Hiselfoss - BIM/BOS Madison av Milkcreek

CH Lille Frodo Lommelun

BIR/BOB

CH Ola Odelsgutt

3BHK/No.3 Best Male

Madison av Milkcreek

BIM & cert/BOS & CAC

15/8

International Dog Show, Eskilstuna (S)

Judge: Britta Roos-Børjesson, S

CH Yo-Yo Bentley

4BHK

Bare Bianca

2AK

14-15/8

2 x INT Dog Show, N

Sunday, Norwegian Winner 2010

Judge: Svein Helgesen, N (22males-25females)

BIR/BOB CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss (NV-08-09-10)- BIM/BOS CH Kordes Brilliant av LeeArmand (NV-07-08-09-10)

CH Ola Odelsgutt

BIR &NV-10/BOB NW-10

Franz Ferdinand

1-4JKK/no.4 junior

CH Yo-Yo Bentley

1CHK/1th prize champion class

Madison av Milkcreek

1-2JKK, ck/no.2 junior, excl

Bare Bianca

1AK/1th prize open class

Bedårende Bodil

1-2AK, ck/no.2 open class, excl

CH Enslige Evelina

BIRveteran/BOBveteran

No.1 Breeder  (Bodil, Lina, Bianca & Ola)

Saturday (Crufts Qualifications)

Judge: Maria Arnelia Taborda, Portugal (22males-31females)

BIR/BOB & BIR/BOBveteran CH Enslige Evelina av Hiselfoss -BIM/BOS CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss

CH Enslige Evelina

BIR/BOB & BIR/BOBveteran

Madison av Milkcreek

1-2JKK, ck/no.2 junior, excl

Bare Bianca

1AK/1th prize open class

JWW-08 NORDJW-08 Xkumle X-Faktorer

1AK/1th prize open class

Bedårende Bodil

1-3AK, ck/no.3 open class, excl

CH Ola Odelsgutt

BIM & CACIB/BOS & CACIB

Franz Ferdinand

1-3JKK/no.3 junior

CH Lille Frodo Lommelun

1CHK/1th prize champion class

CH Yo-Yo Bentley

1CHK/1th prize champion class

No.1 Breeder (Ola, Lina, Bianca & Bodil)

Bianca

Bodil

 

Some more pictures from a wonderful weekend,even though the ground was a bit muddy.

Thanks to Ann-Kristin & Håvard Hansen for all the photos!

Ola NV-10

Bodil

Nøklebyåsen's Yenna - Madison av Milkcreek

 

 

7/8

Speciality, Moelven 2010, N

Judge: Mia Sandgren, S (32males-29females)

BIR/BOBveteran CH Enslige Evelina av Hiselfoss - BIM/BOSveteran Kindy Ex Animo Kendo

Madison av Milkcreek cert/CAC

Madison av Milkcreek

2BTK & cert/No.2 Best Female & CAC

CH Enslige Evelina

4BTK & BIRveteran/No.4 Best Female & BOBveteran

Bare Bianca

1-2AK,ck/no.2 open class, excl

CH Ola Odelsgutt

2BHK/No.2 Best Male

Franz Ferdinand

2JK/2nd prize junior

24/7

National Dog Show, Moss (N)

Judge: Ing-Marie Hagelin, S

BIR/BOB CH Lille Frodo Lommelun av Hiselfoss - BIM/BOS Madison av Milkcreek

CH Lille Frodo Lommelun

BIR & BIG1/BOB & BIG1

CH Ola odelsgutt

2BHK/No.2 Best Male

Franz Ferdinand

1-2JKK/no2 junior

Madison av Milkcreek (co-owned by Maija, Kennel Milkcreek)

BIM & cert/BOC & CAC

Bedårende Bodil

2BTK/No.2 Best Female

 

CH Enslige Evelina

3BTK, BIRveteran & BIS2 veteran/No.3 Best Female, BOBveteran & Best In Show2 veteran

Bare Bianca

1-1AUKK, hp/no1 interm class, prize of honour

Kennel Hiselfoss Best In Show Breeder

(Ola-Frodo-Bodil-Lina)

National Dog Show, Vålerbanen(N)

Judge: ?

Lord Legolas

3BHK/No.3 Best Male

4/7

International Dog Show, Norway

Ola - Best In Show no.2 (Judge: Frank Christiansen)

Trønderspesialen

Judge:    (67entries)

CH Enslige Evelina

BIRveteran/BOBveteran

Madison av Milkcreek

4BTK/No.4 Best Female

Bare Bianca

1AUK/1th.prize open class

Endelig E'Lerke

1-4JKK/no.4 junior class

CH Ola Odelsgutt

1-3CHK, ck/no.3 champion, excl

3/7

International Dog Show, N

Judge: Frank Christiansen (48entries)

CH Ola Odelsgutt winner of working group

CH Ola Odelsgutt

BIR, CACIB & BIG1

CH Kaizer Kompis

2CHK /2nd prize champion

CH Enslige Evelina

BIR veteran

Endelig E'lerke

2JK/2nd prize junior

Madison av Milkcreek

1-1JKK, ck/no.1 junior, excl

Bare Bianca

1-4AUKK/no.4 interm class

Ola's progency group (Madison av Milkcreek - Madde Polaris - Endelig E'lerke av H - Nellyvill's Fifty-Fifty)

BIS3

27/6

World Winner 2010, DK

Judges: Lisbet U.Ramsing, DK(males) & Jan Herngren, S(females)

Don Arax Desperado

1-2interm class & excl

CH Yo-Yo Bentley

very good, champion class

Frekk & Freidig

very good, junior class

Madison av Milkcreek

excl, junior class

CH Enslige Evelina

no.2 veteran, excl

 

20/6

National Dog Show, Rovaniemi, FIN

Judge: Jean Lawless, IRL

Ferro Frimann

cert/CAC

Oppdal Hundeklubb, N

Judge: ?

Endelig E'Lerke

1-1JKK, hp/mo.1 junior, prize of honour

Sandefjord Hundeklubb, N

Judge: Per K Andersen

Franz Ferdinand

1-1JKK/no.1 junior

Bare Bianca

1-1AUKK, hp/no.1 interm class, prize of honour

National Dog Show NBSK avd.Bergen og Rogaland, N

Judge: Sonja Gorbould, GB

CH Yo-Yo Bentley

4BHK/No.4 Best Male

Don Arax Desperado

1-1AUKK, hp/no.1 interm class, prize of honour

Wello Wellington

2AK/2nd prize open class

Risør Ruggen

2AK/2nd prize open class

Frekk & Freidig

1-2JKK, ck/no.1 junior, excl

Obedience (unofficial)

Stian m/Dum & Deilig

No.1 - 165p

Stian m/Ugh Ugh'Hugo

No.2 - 160p

Christina m/ Don Arax Desperado

No.6 - 144p

Knut Arne m/Wello Wellington

No. ? - 118p

 

19/6

National Dog Show NBSK avd.Bergen og Rogaland, N

Judge: Ingerid Werhonig, Sw

Risør Ruggen

2BHK/No.2 Best Male

CH Yo-Yo Bentley

3BHK/No.3 Best Male

Don Arax Desperado

1-4AUKK/no.4 interm class

Wello Wellington

1AK/1th.prize open class

Frekk & Freidig

1-4JKK

12/6

International Dog Show, Avesta, S

Judge: Ligita Zake

CH Yo-Yo Bentley

2BHK & resCACIB

Obedience

Judge: Jon G Olsen, N

Xkumle X-faktorer

121p

6/6

ØSTFOLDTREFFET 2010, Speciality, N

Judge: Einar Paulsen, DK (24males- 22females - 14puppies)

Madison av Milkcreek (Vesla)

BIR valp /BOB puppy

 

BIR/BOB Bitteliten Sydney av Hiselfoss - BIM/BOS CH Odysseus

Bitteliten Sydney

BIR & cert/BOB & CAC

CH Enslige Evelina

2BTK & BIRveteran/No.2 Best Female & BOBveteran

Bare Bianca

1-2AUKK, ck/no.2 interm class, excl

Bedårende Bodil

1-2AK, ck/no.2 open class, excl

JWW-08 NordJV-08 Xkumle X-faktorer

2AK/2nd prize open class

Best Male: Odyesseus - Bentley - Vebjørn - Ola

CH Yo-Yo Bentley

2BHK/No.2 Best Male

CH Vebjørn Viking

3BHK/No.3 Best Male

CH Ola Odelsgutt

4BHK/No.4 Best Male

Franz Ferdinand

2JK/2nd prize junior

Dega Delarenta

3JK/3th prize junior

CH Lille Frodo Lommelun

excl CHK/excl champion class

BOB breeder

(Vebjørn-Bentley- Lina-Sydney)

BOB progency

Frodo & Lovahagens Fahrenheit-Bianca-Sydney-Bodil

 

5/6

International Dogshow, Norway

Judge: Helge Werner Hagen, N (28males- 29females)

BIR/BOB CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BIM/BOS & BOB veteran CH Enslige Evelina av Hiselfoss

CH Ola Odelsgutt

BIR & CACIB/BOB & CACIB

Franz Ferdinand

2JK/2nd prize junior

Risør Ruggen

1-4AK/no.4 open class

CH Yo-Yo Bentley

1CHK/1th prize champion

CH Enslige Evelina

BIM, BIR veteran & BIS4 veteran/BOS, BOBveteran & Best In Show4 veteran

Bare Bianca

4BTK & resCACIB

Best In Show 3 breeder group

(Ola - Lina - Bianca - Bentley)

30/5

National Dogshow in Finland

Judge: ?

Ferro Frimann

3BHK & resCAC

22-23/5

Speciality, NBSK, Frya

Judges: Joelle Bardet, Fr & Elisabet Janzon, S

BIR Madison av Milkcreek - BIM Karociba's Big Boss

Franz Ferdinand

1-3JKK, hp/no.3 junior, prize of honour

Dega Delarenta

1-4JKK, hp/ no.4 junior, prize of honour

Don Arax Desperado

1-2JKK, ck/ no.2 junior, excl

Ugh Ugh'Hugo

2AK/2nd prize open class

Risør Ruggen

1AK/1th prize open class

Wello Wellington

2AK/2nd prize open class

Yaban Yorokobi

1AK/1th prize open class

CH Lille Frodo Lommelun

1-6CHK, ck/excl champion class

CH Ola Odelsgutt

1-4CHK, ck/no.4 champion, excl

Yo-Yo Bentley

1CHK/1th prize champion

BOB veteran CH Enslige Evelina av Hiselfoss - BOS veteran Kindy Ex Animo Kendo

Frekk & Freidig

1-5JKK, hp/no.5 junior, prize of honour

Frida Frosk

2JKK/2nd prize junior

Bare Bianca

1-2AUKK, ck/no.2 interm class, excl

JWW-08 NORDJV-08

Xkumle X-faktorer

2AK/2nd prize open class

CH Enslige Evelina

1-1vetk, ck & BIR veteran/no.1 veteran, excl & BOB veteran

CH Goyubara Geiko

1-3vetk, ck/no.3 veteran, excl

Kennel Hiselfoss no.2 breeder group

(Ola, Bianca, Geiko & Evelina)

Lina

Vesla

Obedience

Judge: Arild Bertnsen, N

Klasse 1

Stian m/  Dum & Deilig

Stian m/ Ugh Ugh'Hugo - Klubbmester

Stine m /Xkumle X-faktorer

Inger-Marie m/Bare Bianca

Klasse 2

Tor Arne m/Lille Frodo Lommelun

more info about the results will come!

 

14/5

BIG NEWS from USA!

Kicky (Fire & Flame)  

won Best In Sweepstakes

&

4th at regular cIass from 9-12mons!

12/5

Obedience

Tor Arne & Frodo 170,5p and no.3 in class 2

16/5

H-litter is born - one boy and one girl.

More info later!

13/5

Speciality, NBSK avd.Øvre Romerike,N

Judge: Leif Herman Wilberg, N (32males - 43females + 7 puppies)

4 x

4 x

BIS CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BIS2 CH Newcard's On Cloud Nine - BIS3 Millimeter av Bjerkhaug

BOB & BIS puppy Madison av Milkcreek - BOS puppy Cafrida's Olympic Onslow Ohio

BOB & BIS CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BOS Bernerdalen's Double Pink

Ch Ola Odelsgutt

BIR & BIS / BOB & BIS

Franx Ferdinand

1-2JKK, hp/no.2 junior, prize of honour

Don Arax Desperado

1JK/1th.prize junio

CH Yo-Yo Bentley

1-4CHK, ck/no.4 champion, excl

CH Enslige Evelina av Hiselfoss BOB & BIS veteran

CH Enslige Evelina

3BTK & BIR veteran / No.3 Best Female & BOB veteran

Bare Bianca

4BTK / No.4 Best Female

JWW-08 NORDJW-08 Xkumle X-Faktorer

2AK/2nd prize open class

BIR & BIS oppdretter - BOB & BIS Breeder

(Ola - Bianca - Lina - Bentley)

2/5

International Dog Show, Norway

Judge: , S (19males - 19females)

BIR/BOB CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BIM/BOS CH Enslige Evelina av Hisekfoss

 

CH Ola Odelsgutt
BIR/BOB & Winner of group2

CH Yo-Yo Bentley

2BHK & resCACIB/No.2 Best Male & resCACIB

Don Arax Desperado

1-1JKK, ck/no.1 junior, excl

Franz Ferdinand

2JK/2nd prize junior

Risør Ruggen

2AK/2nd prize open class

Wello Wellington

1- 4AK/no.4 open class

Yaban Yorokabi

1AK/1th. prize open class

Ugh Ugh'Hugo

1AK/1th prize open class

CH Enslige Evelina

BIM & BIRveteran/BOS & BOBveteran and Best In Show2 veteran

Bare Bianca

3BTK & resCACIB/No.3 Best Female & resCACIB

Frekk & Freidig

KIP because of limping

Dela Drømmejente

2JK/2nd prize junior

Bedårende Bodil

1-2AUKK, hp/no.2 interm class, prize of honour

JWW-08 NORDJV-08 Xkumle X-Faktorer

2AK/2nd prize open class

125,5p obedience class1

Kennel Hiselfoss

BIR & Best In Show oppdretter/BOB & Best In Showbreeder group

8/5

National Dog Show, N

Judge: Carsten Birk, DK (11males - 13females + 8puppies)

Madison av Milkcreek BIR/BOB & Best In Show puppy

BIR/BOB CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss - BIM/BOS CH Enslige Evelina av Hiselfoss

CH Ola Odelsgutt
BIR/BOB & BIS2

Don Arax Desperado

2BHK & cert/No.2 Best Male & CAC

CH Yo-Yo Bentley

3BHK

Ola -Arax - Bentley - Citahagen's Nero Christmas Morning

Dega Delarenta

1-3JKK/no.3 junior

Franz Ferdinand

2JK/2nd prize junior

Risør Ruggen

1-3AK/no.3 open class

CH Enslige Evelina

BIM & BIRveteran/BOS & BOBveteran and Best In Show veteran

Bare Bianca

3BTK/No.3 Best Female

Frekk & Freidig

1-3JKK/no.3 junior

Dela Drømmejente

2JK/2nd prize junior

JWW-08 NORDJV-08 Xkumle X-Faktorer

1-4AK/no.4 open class

 

Kennel Hiselfoss

BIR oppdretter/BOB breeder group

 

Lars & Lina

2/5

International Dog Show, Denmark

Judge: Nils Molin, S (30males - 43females)

BIR/BOB CH Kronblomman Desdemona - BIM/BOS CH Vebjørn Viking av Hiselfoss

CH Vebjørn Viking

BIM, CACIB & INT CHAMPION / BOS, CACIB & INT CHAMPION

CH Enslige Evelina

4BTK, BIR & BIS2 veteran / No.4 Best Female, BOB & BIS2 veteran

New INTERNATIONAL CHAMPION

Vebjørn Viking

Best In Show 2veteran

CH Enslige Evelina

New CAN CH

Fire & Flame av Hiselfoss

Congratulations Sachiko & Masaaki, and thank you the handler Bonnie

 

24-25/4

National Dog Shows, N

 

Sunndalsøra

Dommer: Colette Muldoon, IRL(Saturday) & Eva Eriksson, S (Sunday)

CH Kaizer Kompis

4BHK & 2BHK / No.4 & no.2 Best Male

Xerxes Xavier

2 pr & 4BHK / 2nd Prize & No.4 Best Male

Endelig E'Lerke

1-3JKK & 1-2JKK m/HP / no.3 and no.2 junior, Prize of honour

NWC, Stangehallen

Dommer: John Jackobsen, N

Bianca & Ferdinand

Franz Ferdinand

1-3JKK/no.3 junior

Bare Bianca

1-3AUKK, HP/no.3 interm class, prize of honour

Xkumle X-faktorer

1-2AK, ck/no.2 open class, excl

 

16-17/4

International Dog Show, N

Judge: Eivor Hofmandselv, N (59entries)

BIR/BOB CH OLa Odelsgutt av Hiselfoss - BIM/BOS Nellyvill's Easy Joy

CH Ola Odelsgutt

BIR & CACIB/BOB & CACIB

CH Enslige Evelina

2BTK, BIR veteran & BIS3 veteran/No.2 Best Female, BOB & Best In Show veteran no.3

Bedårende Bodil

1-2AUKK, ck/no.2 inetm class, excl

 

National Dog Show, N

Judge: Irene Donne, N

BIR/BOB & BIR veteran/BOBveteran CH Enslige Evelina av Hiselfoss - BIM/BOS CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss

 

CH Enslige Evelina av Hiselfoss

BIR & BIS2/BOB & BIS2

Bedårende Bodil

1-2AUKK, hp/no.2 interm class & prize of honour

CH OLa Odelsgutt

BIM/BOS

In both breeds the veterans did well and became BOB. Lars ended up as Best In Show, and Lina was Best In Show 2!

Well done oldies!

Puppy

Madison av Milkcreek

2BTK

Takk til Nina Bliss & Gudrun Kjøsnes for bildene! Thank you Gudrun and Nina for the pictures!

GREAT NEWS FROM CANADA!

Kicky (Fire & Flame av Hiselfoss) did real great this weekend.

Best in Show puppy both days, and she also tokk 3th and 2nd in the group!

http://www.canuckdogs.com/index.php?PageKey=db4a3aa7-7390-102c-8ee1-dd6c8247de83&ShowKey=6f0cf3e8-7548-102d-a31e-4ebaba77265a&Key=5e422fac-9c5b-102d-8e04-f7cd1c266898&RegionKey=e4c2e472-0b66-11df-b8b7-8ac0277f09ae

http://www.canuckdogs.com/index.php?PageKey=db4a3aa7-7390-102c-8ee1-dd6c8247de83&ShowKey=6f0cf3e8-7548-102d-a31e-4ebaba77265a&Key=7918a68e-9b90-102d-9cfc-344ee79d5efd&RegionKey=e4c2e472-0b66-11df-b8b7-8ac0277f09ae

27/3

Puppy Show, FIN

Judge:

Ferro Frimann

BIR valp/BOB puppy

 

21/3

International Dog Show, FIN

Judge: Satu Yla-Mononen, FIN

Bentley

BIR/BOB Goldbear's Q - BIM/BOS CH Yo-Yo Bentley av Hiselfoss

CH Yo-Yo Bentley

BIM & CACIB

CH Vakre Vene Vanda

excl CHK/champion class

 

7/3

Puppy Show

Judge: Inger Dahle, N (7BMDs)

BIR/BOB & BIGres Madison av Milkcreek - BIM/BOS Nkølebyåsen's Æillert

Vesla

BIR & BIGres/BOB & BIGres

Frida Frosk

no.3, 6-9mnths

6/3

Puppy Show

Judge: Eivor Hofmandselv, N (3BMDs)

BIR/BOB & BIG4 Ronja Rakkestad av Milkcreek - BIM/BOS Franz Ferdinand av Hiselfoss

Franz Ferdinand

BIM/BOS

14/2

International Dog Show, N

Judge: Uscher E,

CH Enslige Evelina BIR & BIS4 veteran/BOB & BIS4 veteran

CH Yo-Yo Betley

2BHK & resCACIB/No.2 Best Male & resCACIB

CH Ola Odelsgutt

1-3CHK/no.3 champion class

Wello Wellington

2AK/2nd prize open class

Yaban Yorokabi

2AK/2nd prize open class

Ugh Ugh'Hugo

2AK/2nd prize open class

CH Tapre Trultemor

3BTK/No.3 Best Female

CH Enslige Evelina

BIR & Best In Show 4/BOB & No.4 Best In Show veteran

Bare Bianca

1-4AUKK/no.4 interm class

Bedårende Bodil

1AUK/1th prize interm class

14/2

Unofficial Dog Show, DK

Judge: ?, NL (157 dogs, all breeds)

Ber-Moscow's Object Oslo

BIR & BIG1 & Best In Show - gratulerer Lone!

BOB & BIG1 & Best In Show - congratulation Lone!

Oda (søster)ble nr.1 i unghundklassen

Oda (sister) was no.1 interm class

Oslo with proud owner and the judges!

13/2

National Dog Show, Ølen og Etne Hundeklubb

Judge: ?

Frekk & Freidig

BIR & BIG4 valp/BOB & BOG4 puppy

BIM/BOS CH Yo-Yo Bentley av HIselfoss - BIR/BOB CH Bernerranchen's Amusing Alexandra

CH Yo-Yo Bentley

BIM/BOS

Ugh Ugh'Hugo

1-2AK, ck/no.2 open class, excl

Wello Wellington

1ak/1th prize open class

Natonal Dog Show, NBK

Judge: Astid Indrebø, N

CH Lille Frodo Lommelun

2BHK/No.2 Best Male

31/1

Regional Dog Show,Japan

Fia Felicia

BIR valp / BOB puppy

National Dog Show, N

Judge: ??, S

Franz Ferdinand

BIR valp / BOB puppy

Bare Bianca

2AUK / 2nd prize interm class

INT Dog Show, DK

Judge: Eva Rautala, FIN

CH Yo-Yo Bentley

excl champion class

30/1

NSBK, Exporama

Judges: Michael Leonar, IRL (breed & group), Anikka Ultveit-Moe, S(Best In Show)

Madison - BIG 2nd

Lina - Best In Show veteran

CH Enslige Evelina

BIR & BIG og BIR veteran & Best In Show veteran

Bedårende Bodil

3BTK

Bare Bianca

1-3AUKK

CH Ola Odelsgutt

BIM/BOS

Puppies

Madison av Milkcreek

BI & BIG2 / BOB & BIG 2nd

Franz Ferdinand

no.2, 6-9mnths

BIR/BOB Madison av Milkcreek - BIM/BOS Nellyvill's Fifty-Fifty (both Ola's offsprins)

 

23/1

Puppy Show, Follo Hundeklubb

Judge: Anne Marit Trøbråten, N (87entries all together)

Madison av Milkcreek

Vesla

BIR & BIG4 / BOB & BIG4

Frida Frosk

2BTK

16-17.January

2 x National Dog Show, N

Sunday

Judge: Ann Rode, S (69entries + 14puppies)

BIR/BOB Nøklebyåsens Yenna - BIM/BOS CH Ola Odelsgutt av Hiselfoss

CH Ola Odelsgutt

BIM/BOS

Don Arax

2JK/2nd.prize, junior

CH Yo-Yo Bentley

1-4CHK, ck/no.4 champion, excl

CH Lille Frodo Lommelun

upl CHK, ck/not placed champion class, excl

Best In Show veteran - CH Enslige Evelina av Hiselfoss

Ch Tapre Trultemor

2BTK/No.2 Best Female

CH Enslige Evelina

4BTK,BIR veteran & Best In Show veteran/No.4 Best FemaleBOB veteran & Best In Show veteran

Bare Bianca

3JK/3th prize junior

Bedårende Bodil

1-1AUKK, hp/no.1 intermediate class, prize of honour

JWW-08 NORDJW-08 Xkumle X-faktorer

2AK/2nd prize open class

BIR & BIS opdretter / BOB & Best In Show Breeder class - Trulte, Ola, Bentley & Frodo

Puppies

Fridjof Fjott, no.2, 6-9mnths

Franz Ferdinand, no.3, 6-9mnths

Madison av Milkcreek, no.2, 4-6mnths

Frekk & Freidig 2BTK/No.2 Best Female

Frida Frosk, no.?, 6-9mnths

Saturday, NDK

Judge: Diogo Ramalho, Portugal ( 39entries + 8puppies)

CH Yo-Yo Bentley

4BHK/No.4 Best Male

CH Ola Odelsgutt

1-3CHK, ck/no.3 champion, excl

Don Arax

1-3JKK/no.3 junior

CH Lille Frodo Lommelun

upl CHK/not placed champion class

 

Ch Tapre Trultemor

2BTK/No.2 Best Female

CH Enslige Evelina

BIR veteran & Best In Show2 veteran/BOB veteran & Best In Show2 veteran

Bedårende Bodil

1-4AUKK/no.4 intermediate class

JWW-08 NORDJW-08 Xkumle X-faktorer

1-3AK/no.3 open class

Kennel Hiselfoss

BIR oppdr & Best In Show3/BOB breeder group & Best In Show3

Puppies

BIR/BOB Frekk & Freidig av Hiselfoss - BIM/BOS Nellyvill's Fifty-Fifty

Frekk & Freidig

BIR/BOB

Madison av Milkcreek

no.3, 4-6mnths

9th. January

Int Dog Show, FIN

Judge: Kresten Scheel, DK (54 entries)

BIR/BOB CH Drosselbart Atelier - BIM/BOS CH Xtra Xotic av Hiselfoss

Xtra Xotic

BIM, cert, CACIB & CHAMPION / BOS, CAC, CACIB & CHAMPION

Picture will come

7-8th. January

My Dog 2010, Sweden

Judges: ? (Thursday) & Leif Ragnar Hjort, N (Friday)

CH Yo-Yo Bentley

BIM & CACIB / BOS & CACIB

JWW-08 NORDJW-08 Xkumle X-faktorer

1-4AK/no.4 open class

BIR/BOB CH Kordes Brilliant av LeeArmand - BIM/BOS CH Yo-Yo Bentley av Hiselfoss

 

Thursday: Bentley was no.5 in champion class, and Xn got a first prize in open class

 

Ola, Lillemor og Lina ønsker dere all et riktig godt nytt år - Vesla forsvant ut av bildet!

*Ola, Lillemor and Lina wish you all a happy new year - Vesla disappeared out of view!