N DK INTuch

Ille Ville Isprinsesse

av

Hiselfoss

Reg.nr.23852/02, f.27.11.02 - d.03.11.2010 (gastric rotation)

HD A - AA A

I 2007 ble "Lillemor" nr.3 mestvinnende tispe i Norge, samme år som hennes avkom Ola Odelsgutt og Tapre Trultemor ble mestvinnende hann og tispe! Disse to gjentok bragden i 2008, og Ola videre i 2009!

*In 2007 Lillemor became no.3 most winning female in Norway. Her offspring Ola Odelsgutt and Tapre Trultemor became most winning male and female this year! These two repeat this in 2008, and Ola also in 2009

 

Such

Doremis Tabasco Birkson

Birk

Amadeus
Nuch Yuni

LP1 LP2

Doremis

Love Me Tender

Such Telebamsen Dear James
S N INTuch S LCH SV-91 Doremis Honeysock

 

Simiti's

After Eight

N Such

Dalaleds Darkwin

Sixten
Dalaleds Bibby

Yasmine

av Milkcreek

Nuch Herman Rubio
Nuch Bastin Rebecca

Nearly 8 years old

Lillemor er død - onsdag 3.november 2010 lå hun død på plassen på morgenen. Hun hadde hatt magedreining i løpet av natten, og hadde dødd uten at vi hørte noen ting. Kvelden før hadde vi vært på tur, og hun hadde fått sin omgang med føneren på lik linje med de andre hundene. Hun var frisk og rask, og det var ingen ting som tydet på at noe var på gang. I løpet av natten hadde magen dreiet, men det så ikke ut som om hun hadde kjempet noen kamp. Hun lå akkurat slik hun pleier på plassen sin, på venstre side med nesetippen så vidt over kanten. Hun hadde både barn og barnebarn rundt seg, og de hadde heller ikke gitt lyd ifra seg. Teppet lå pent og pyntelig under henne.

I september hadde hun forsynt seg rikelig med bein, og vi måtte reise til dyrlege å få tømt magesekken hennes. Dette gikk veldig greit, og hun var raskt i farta igjen. Så vidt meg bekjent er det kun en hund fra mitt oppdrett som er operert for magedreining, så når dyrlegen nevnte at det kunne være en ide å komme tilbake for å feste magesekken hennes vurderte jeg ikke det alternativet. Dette angrer jeg selvsagt bittert på i ettertid!

Det er et stort tomrom etter henne - selvsagt! Alle hunder har sine spesielle plasser i våre hjerter. Jeg husker godt da hun som valp satt på fanget og suttet på genseren min hver morgen, eller da hun hadde voksesmerter og måtte bæres ut for å gjøre fra seg. Hvem andre enn Lillemor hentet tennisballen sin som hun slapp ned trappa for deretter å springe ned å hente den igjen? Jeg har nå sluttet med stretchlaken på sofaen nede - Lillemor ligger ikke lenger der. Ingen åpner grindene om ikke krokene er festet. Jeg husker veldig godt da hun forsvant for oss i Sverige. Først og fremst husker vi Lillemor fordi alle gode minner, og for at hun var den hun var.

Mye av Lillemor lever videre her hjemme gjennom sønnen Ola og barnebarna Vesla og Hermine. Hermine er den som har arvet noen av hennes spesielle fakter med bl.a. å legge seg i godstolen eller sofaen. Ingen andre har gjort det, og det er ikke fordi de er oppdratt til ikke å gjøre det.

Det har tatt med fire uker før jeg klarte å skrive om dette, og det tar nok lang tid ennå før jeg klarer å snakke om det! Jeg håper dere har forståelse for det.

Lillemor is dead - Wednesday November 3, 2010, she lay dead in her bedin the morning. She had gastric rotation during the night, and had died without a sound. The night before we had been for a walk, and she had been dealing with the blower as all the other dogs. She was healthy and fast, and there was no indication that anything was going on. During the night her stomach turned, but it did not seem as if she had fought a battle. She was just the way she usually in her seat, on the left side with the tip of his nose so far over the edge. She had children and grandchildren around her, and they had not made a sound. The carpet was nice and neatly beneath her.

In September she ate too much bone, and we had to take her to the vet to empty her stomach. This went very smoothly, and she was quickly on the move again. As far as I know, only a dog from my breeding that operated for gastric rotation, so when the vet said that it might be an idea to come back to fix her stomach, I considered not that option. This, of course I regret bitterly in retrospect!

All dogs have their special place in our hearts. I well remember when, as a puppy sitting on my lap and sucking on my shirt every morning, or when she had growing pains and had to be carried outside when she had to do her needs. Who else but Lillemor retrieved his tennis ball as she dropped down the stairs and then jump down to get it back? I have no longer stretch sheets down on the couch - Lillemor is no longer there. No one opens the gates unless the hooks are attached. I remember very well when she disappeared for us in Sweden. First and foremost, we remember Lillemor because all the good memories, and that she was who she was.

Much of Lillemor lives on here at home through her son Ola and grandchildren Vesla and Hermine. Hermine is the one who has inherited some of her special gestures including to lie in the easy chair or sofa. No one else has done it and it's not because they are raised not to do it.

It has taken me four weeks before I could write about this, and it takes even longer time yet before I can talk about it! I hope you understand that.

February 2010

Fjernet livmoren oktober 2009 pga livmorbetennelse.

*Removed uterus because of pyometra, October 2009.

Lillemor ble stilt for første gang i Norge 2008 på Norsk Vinner, og ble nr.2 av 53tisper.

*Lillemor was showed for the first time in Norway 2008 at NW and became no.2 out of 53 females

Lillemor nearly 6yers old!

 

Man tar to tisper, bruker ti dager og kjører over 500mil - via Belgia til Nord-Sverige - for å parre dem og "vips" så har man en valp tatt med keisersnitt! Der har du Lillemor! Den økonomiske siden av saken har vi fortrengt for lenge siden!

Jakt- og gjeterinstiktet til Lillemor er det ingen tingen i veien med! Hun har etterhvert forstått at det ikke er nødvendig å fange biler og sykler når vi er ute på tur, men når det blir levert smågris eller hentet slaktegris hjemme på gården kribler det i henne! Her skulle hun gjerne hjulpet til!

Hennes instinkter, overlevelsesevne og sterke psyke gjorde sitt til at hun klarte seg to uker på egen hånd! Drektig var hun også! Hun har dermed gjort alle betrakninger om minst mulig stress osv under drektighet til skamme!

Hun ble stilt noen få ganger som valp, og endte faktisk opp som BIG plassert! Første gang hun ble stilt offisielt slo hun til og vant juniorklasse med HP. Hun har et godt eksteriør, og det har etterhvert blitt flere ck på henne også!

Lillemor har utviklet seg til å bli en riktig pen hund, men hun er ikke av de største.

På NKKs utstilling i Kristiandsand, 7.mai 2005 endte hun opp som beste tispe, BIM m/cert og cacib! Etter dette tok hun to cert til på under 6 uker og ble norsk champion i strålende sommersol på Nes Hundeklubb!

Det danske championatet fikk hun på sin første Danmarkstur i februar 2006 for dommer Anders Cederstrøm, S - BIM m cert og cacib

I april 2007 tok Lillemor 2 cacib med 2 ukers mellomrom (NKK Bergen & SKK Stockholm), og kan dermed smykke seg med tittelen N DK INTERNATIONL CHAMPION. Ikke dårlig i en alder av 4år og 5måneder - og mor til to kull!

Lillemor er mor til O-kullet og T-kullet