Nyheter/News

2005

 

 

 

 

Snart valper!/Soon puppies!

 

Vi ønsker dere alle et riktig Godt Nytt År!

*We wish you all A Happy New Year!

JULEN 2005

 

God Jul

og

Godt Nytt

År!

Mille (our grandchild) and Ola!

 

Merry Christmas

and

Happy

New Year!

Nå er snart nok et år over, og vi kan se tilbake på et år fyllt med mye glede.

Det har ikke vært noen stor produksjon av valper dette året, men 7 valper har det blitt - fordelt på 3 kull. Av disse har vi beholdt både Nanna og Ola.

I utstillingsringen har mange Hiselfosshunder gjort en flott figur. Det har blitt mange cert, cacib, gruppe og BIS plasseringer. Dette har medført at vi har fått 3 norske, 3 svenske, 4 danske, 4 nordiske og 1 internatioanl champion. Gossine har blitt både Norsk Vinner og Københavnvinner!

Oppdretterklassen avsluttet som BIS 2 på Norsk Vinnerutstilling på Hamar. Det betydde en femteplass totalt på rankingen!

Blant 10 på topp 2005

Crazy Conan nr.3

Gulliver Gonzales nr.4

Disco Dino nr.6

Enslige Evelina nr.2

Gossine Gatziana nr.6

Lulla Lunekjær nr.9

Lille Frodo Lommelun mestvinnende lydighet kl.2

Men, alt dette kan ikke oppveie sorgen over å ha mistet Conan i altfor ung alder. Han vil for alltid ha en spesiell plass i våre hjerter!

Han avsluttet en strålende utstillingskarriere med å bli beste hannhund og BIM på spesialen på Geilo!

Selv om han gjenom årene har gjort seg bemerket i utstillingsringen, er det først og fremst som familehund og flokkleder vi her hjemme vil huske ham!

Katta, Gaston og Fanny lever også fortsatt videre i våre hjerter!

This year is soon over, and we can look back at a year with a lot of happy moments! There has not been born a lot of puppies this year. Only seven in three litters, from which we have Nanna and Ola.

It's been a lot good results in the showring, both CACs, CACIBs and placements in the group and BIS. That has given us 3 Norwegian, 3 Swedish, 4 Danish, 4 Nordic and 1 Internatioanl Champion. Gossine is also NW-05 and KBHW-05.

The Breeders class finished as BIS2 at the Norwegian Winner Show, and we ended up no.5 most winning breeder (all breeds).

Among 10 Most winning 2005

Crazy Conan no.3

Gulliver Gonzales no.4

Disco Dino no.6

Enslige Evelina no.2

Gossine Gatziana no.6

Lulla Lunekjær no.9

Lille Frodo Lommelun most winning obedience 2005

But all this can not make up for the loss of Conan! He will forever have a special place in our hearts.

He ended his fabilous showcareer as Best Male and BOS at the speciality at Geilo!

Even though he through the years has had many great moments in the showring, we will first of all remember him as a great member of the family and a good leader of the crowd at home!

Catarina, Gunnar Gummitroll and Fanny will also for ever be remembered with love!

Søndag 12/12

*Sunday December 12th

Stora Stockholm, S

Dommer/judge: Eva Borg(95 påmeldte/entries)

N S DK NORDuch Goyubare Geiko 3BTK/no.3 Best Female

N FIN DK NORDuch KBHV-05 NV-05 Gossine Gatziana 1AK/1th prize open class

Kalle Kaluha 1AK/1th prize open class

+en parkeringsbot på 450,-/and a parkingticket 450SvKR

svenskehandel ohoi... /Christmas shopping

OBS... OBS... OBS....

Jeg er uten dataforbindelse, og kan derfor ikke besvare mail som evt. er sendt meg! Håper problemet løser seg raskt!

*I don't have access to my computer for the time beeing, so I can't answer any mail. I hope the problem  is solved soon!

Søndag 27/11

*Sunday November 27th

NKK avd.Vestfold

Dommer /judge:Astrid Indrebø, N (7valper/puppies)

Ola Odelsgutt BIR og BIG 2/ BOB and BIG 2

(Det var 26 raser påmeldt i gruppe 2/26 entries in group 2)

Nobody Like Nanna nr.2, 6-9mnd/no.2, 6-9mnth

Søndag 20/11

Sunday November 20th

NKK, Hamar NV-2005

Dommer/judge:Jens Ramsing, DK (36males - 58 females)

Gossine, Geiko, Frodo og Kaizer

BIS 2 OPPDRETTER / BIS 2 BREEDERSGROUP

             

BIR/BOB

N FIN DK NORDuch KBHV-05 NV-05 Gossine Gatziana, cacib

N S DK NORD INTuch Enslige Evelina 3CHK ck/no.3 championclass, CACres

N S DK NORDuch Goyubare Geiko 5CHK ck/no.5 championclass, CACres

(BIM/BOS Nuch NV-05 Sargas av Milkcreek)

          

Lille Frodo Lommelun 2BHK, cert, res.cacib/no.2 Best Male, CAC and cacib res

Kaizer Kompis 1-4VK ck/no.4 winnerclass, CACres

N S DK NORDuch Disco Dino upl.CHK/unplaced championclass

Søndag 13/11

Sunday November 13th

Kongsberg Hundeklubb

Dommer/judge:Berit Foss, N (15 males - 21 females)

BIR N S DK NORDuch Disco Dino av Hiselfoss - BIM Nuch Marcetta Petit av LeeArmand

BIR/BOB Disco Dino

Lulla Lunekjær 2BTK, cert/no.2 Best Female CAC

Mina Mammajente 1-2AUKK, hp /no.2 young dog prize of honour

Lulla Lunekjær cert/CAC                                               Ola og Olly

13 valper ble dømt av Marianne Baden / 13 puppies were judged by Marianne Baden

Ola ble nr.2 og Olly nr.3 / Ola became no.2 and Olly no.3 in their class

***

Kaizer Kompis var på utstilling lenger nord, og ble nr.5 i vinnerklasse!

*Kaizer Kompir was at a show futher north, and became no.5 in the winner class!

Lørdag 12/11

*Saturday November 12th

Kongsberg Hundeklubb

Lydighet/Obedience

Lille Frodo Lommelun og Tor Arne fikk 139,5 poeng i kl.2/ 139,5p in class 2

Karen Kosejente stilte i kl.1, men her har jeg dessverre ikke fått poengsummen/ I have unfortunately not the points

Søndag 6/11

*Sunday November 6th

DKK, Herning, DK

Dommer/judge: Hassi Assenmacher-Feyel, D(26 males - 34 females)

Fra Vaxjø i Sverige kjørte vi videre til Danmark, over Skjælland og Fyn til Herning på Jylland! Turen ga  nok et flott resultat! Dino ble tredje beste hannhund, mottok det danske certet og ble

DANSK  og NORDISK CHAMPION!

***

From Vaxjø in Sweden we drove to Denmark by Skjælland and Fyn to Herning at Jylland! The trip gave us once again a fabolous result. Dino became no.3 Best Male, received the CAC and became

DANISH and NORDIC CHAMPION!

Mens Tollef (Dino's eier) og jeg kjørte land og strand rundt, var Tinka hos Gunn og Frodo i Sverige. Frodo var kjempeflink og gjorde det han skulle! Nå håper vi på valper i slutten av uke 1 2006

Valpeplaner

While Tollef (Dino's owner) and I spend the weekend on the road, Tinka spend some days with Gunn and Frodo in Sweden! Frodo did what he had to do, and now we are hoping for puppies in the end of week 1 2006!

Puppyplans

Lørdag 5/11

*Saturday November 5th

SKK, Vaxjø Sverige/Sweden

Dommer/judge: Petra Junekall, S (47 males -70 females)

Enslige Evelina

BIM ,CERT og CACIB

SVENSK, NORDISK og INTERNATIONAL CHAMPION

*BOS, CAC and CACIB

SWEDISH, NORDIC and INTERNATIONAL CHAMPION

BIR Macis Zam Mont Morzy - BIM Enslige Evelina av Hiselfoss

Goyubare Geiko 2BTK/no.2 Best Female

Gossine Gatziana 3 BTK/no.3 Best Female

Kalle Kalluha 1-4 AK/no.4 open class

Chief Clinton upl.CHK/unpl.championclass

Nr.1 oppdretterklasse, HP

*No.1 Breedres class, prize of honour

Fitjar-Stord Hundeklubb

Dommer/judge: Hans Almgren, S

Muntre Mathilde 1-1hp, 5VK/no.5 winner class

30/10

*October 30th

Norsk Rottweiler Klubb

Dommer/judge: Pero Boziowski (12 males - 21females)

Lulla Lunekjær 3BTK/no.3 Best Female

Gossine Gatziana 5BTK/no.5 Best Female

Disco Dino 5BTK/no.5 Best Male

29/10

*October 29th

Norsk Dobermann Klub

Dommer/judge:Roger Vanhoenacker (14 males - 23 females)

Lille Frodo Lommelun 2BHK, cert/no.2 Best Male, CAC

Disco Dino 3BHK/no.3 Best Male

Lulla Lunekjær 3BTK/no.3 Best Female

Goyubare Geiko 5BTK/no.5 Best Female

Oppdretterklasse m/hp

*Breederclass with prize of honour

(Frodo, Dino, Lulla, Geiko)

Lydighet/Obedience

Dommer/judge: Finn Terje Skyrud, N

Karen Kosejente 152p

22-23/10

*October 22nd and 23th

Tromsø Hundeklubb

Dommer/judge:Wera Hubental, N

Jomfru Janita 2AK/2nd prize open class

NKK, Tromsø

Dommer/judge:Arne Foss, N

Jomfru Janita 1-4VK/no.4 winner class

Lørdag 8/10

*Saturday October 8th

Rostock, D

Dommer/judge: A. Finkel-Meyer

Goyubara Geiko 1CHK, CAC/no.1 championclass, CAC

Søndag 2/10

*Sunday October 2nd

NKK, Fredrikstad

Dommer/judge: Per Kr Andersen, N

BIR m/cert og CHAMPION Sixtine - BIM N Such Disco Dino av Hiselfoss

*BOB cac and CHAMPION sIXTINE - BOS N Such Disco Dino av Hiselfoss

BIM/BOS,cacib Disco Dino

Lille Frodo Lommelun 1-2AUKK, hp/no.2 young dog, prize of honour

Enslige Evelina 2BTK,res.cacib /no.2 Best Female, res.cacib

Gossine Gatziana 4BTK/no.4 Best Female

Mina Mammajente 1-1AUKK, hp, 3VK, ck/no.3 winnerclass, CACres

Goyubara Geiko 4CHK, ck/no.4 championclass, CACres

Catarina Carera 6CHK, ck/no.6 championclass CACres

Nr.1 oppdretterklasse, hp/no.1 breedersclass, prize of honour!

Dino, Geiko, Katta og Gossine

Lydighet

*Obedience

NKK, Fredrikstad October 1th

Dommer/judge: Bjørn Kristiansen, N

Karen Kosejente LP kl1, 156p.

Lydighet

*Obedience

Lille Frodo Lommelun har gjort to forsøk til i klasse 2. Første gangen fikk han 125poeng, og andre gangen 102,5poeng!

Lille Frodo Lommelun has done two more competitions in class 2. First time 125p, and the second time 102,5p

Lørdag 24/9

*Saturday September 24th

FKK, Åland

Dommer/judge:Svend Løvenkjær, DK

Kalle Kalluha 2BHK m/cery og res.CACIB/no.2 Best male, CAC and resCACIB

Enslige Evelina 2CHK/no.2 championclass

Søndag 18/9

*Sunday September 18th

DBSK, Danmark

Dommer/judge:Frank Lorenz, D

100BS/BMDs

Gulliver Gonzales 4chk m/ck/no.4 championclass, CACres

Gossine Gatziana 3chk/no.3 championclass

Lørdag 17/9

*Saturday September 17th

DKK, København

Dommer/judge:Birgitte Schjøth, DK

66BS/BMDs

BIR m/cert, cacib DANSK og NORDISK CHAMPION KBHV-05

Gossine Gatziana

*BOB, CAC, cacib DANISH and NORDIC CHAMPION KBHV-05

Gulliver Gonzales 4BHK/No.4 Best Male

 

Helgen 10-11/09

*The weekend September 10th and 11th

NKK, Stavanger

Dommer/judge: Moa Persson, S

Catarina Carera 5BTK/No.5 Best Female

Muntre Mathilde 1-3AUKK/No.3 young dog

NNK avd.Rogaland

Dommer/judge: Bela Siklosi, HUN

Catarina Carera 2BTK/No.2 Best female

Muntre Mathilde 1-4AUKK/No.4 young dog

Søndag 4/9

*Sunday September 4th

Gudbrandsdal Hundeklubb

Dommer/judge: Rigmor Ulstad, N

BIR BIG 1 og BIS 4 Gulliver Gonzales

*BOB BIG1 and BIS 4 Gulliver Gonzales

Lord Legolas 1-2AUKK, hp 2VK/No.2 winner class

Narvik

Dommer Gunnel Holm, FIN

Jomfru Janita 1-1VK/No.1 winner class

Max Manus 3AUK/third prize young dog

Lørdag 3/9

*Saturday September 3th

Steinkjer Hundeklubb

Dommer/judge: Hans Almgren, S

BIM/BOS cert/CAC Kaizer Kompis

BIR/BOB cert/CAC og BIG2 Apoletano's Kiwi Kanelli

Narvik

Dommer/judge: Nils Molin, S

BIM/BOS cert/CAC Hira Hjertknuser

BIR Nuch Gi-Sifo's Coss

 

Max Manus 3BHK/No.3 Best Male

Jomfri Janita 1-3VK/no.3 winner class

Senere på dagen var det en utstilling til i nord. Hira ble ikke stilt, Janita fikk 2 premie og Max fikk 0 pga tegninger!!!!!!!

Dette er utstilling!

Dommer her var Eline Tan Hietalahti, FIN

*Later - the same day - it was another dogshow in North. Hira wasn't in the ring, Janita recived a bleu ribbon and Max got 0 because of his signs! Too much white!

This is dog show!

Judge:Eline Tan Hietalahti, FIN

Obedience

Lille Frodo Lommelun debuterte i LP2. Ingen stor suksess, men de kommer nok sterkere tilbake.

*Lille Frodo Lommelun for the first time in obedience class 2. Not a big success, but better luck next time!

Søndag 28/8

*Sunday August 28th

NBSK avd.Asker/Bærum

Dommer/Judge Frank Lorenz, D

BIR/BOB Disco Dino

BIM/ BOS Dale Gudbrand Ambi DaLa

Gulliver Gonzales 3BHK/No.3 Best Male

Lord Legolas 1-4AUKK/No.4 young dog

Lille Frodo Lommelun 1-2/*no.2 young dog

DJ Dennis 1-4VK/No.4 winner class

Johnny Johnny 3AK/3th open class

Lulla Lunekjær 1AUK/1th prize young dog

Gaia Gulltopp 1AK/1th prize open class

Catarina Carera 5CHK, ck/No.5 champion CACres

Gossine Gatziana 4CHK, ck/No.4 champion CACres

Goyubara Geiko 6CHK, ck/No.6 championclass CACres

Enslige Evelina 3CHK, ck/No.3 champion CACres

Nobody Like Nanna nr.3, 4-6mnd/No.3, 4-6mnth

BESTE OPPDRETTER!

Trondheim Hundefestival

Dommer/Judge Kurt Nilsson, S

   Kaizer Kompis BIR m/cert 

*Kaizer Kompis BOB and CAC

 

Lørdag 27/8

*Saturday August 27th.

Trondheim Hundefestival

Dommer/Judge Ronny Ryie, South Afrika

  Kaizer Kompis BIM m/cert

*Kaizer Kompis BOS and CAC

ØSTFOLDTREFFET

Dommer/Judge Satu Yla-Monenen, FIN

Valp/Puppy

Nobody Like Nanna nr.3/no.3

Voksne/Adults

Gulliver Gonzales 5BHK/No.5 Best Male

Lille Frodo Lommelun 1-2AUKK m/hp/*No.2 young dog, prize of honour

Lord Legolas 1-4AUKK m/hp/*No.4 young dog, prize of honour

Gi-Gantic Napoleon 2AK/*2nd prize open class

Johnny Johnny 2AK/*2nd prize open class

Kastor Kahn 2AK/*2nd prize open class

Kaischer Koseklump 1-4ck/No.4 winner class, CACres

Catarina Carera 2BTK/No.2 Best Female

Gossine Gatziana 5BTK/*No.5 Best Female

Mina Mammajente 1-3AUKK/*No.3 young dog

Lulla Lunekjær 2AUK/*2nd prize young dog

Gaia Gulltopp 2AK/*2nd prize open class

Kora Krutttønne 1AK/*1th prize open class

Enslige Evelina 5CHK m/ck/*No.5 champion, CACres

Goyubara Geiko 6CHK/*No.6 champion class

Nr.2/No.2 Best Breeder

Søndag 14/8

*Sunday August 14th

NKK, Oslo

Dommer/Judge Martin Van Der Weijer, NDL

Disco Dino 3BHK/no.3 Best Male

Lille Frodo Lommelun 1-2AUKK/no.2 young dog

Kaizer Kompis 2AK/2nd prize open class

Gulliver Gonzales 4CHK, ck/no.4 in championclass, ck

Catarina Carera 3BTK/no.3 Best Female

Mina Mammajente 1-3AUKK, hp/no.3 young dog, prize of honour

Lulla Lunekjær 1AUK/1th prize young dog

Enslige Evelina 4CHK/no.4 champion class

BIS 4 OPPDRETTER/BREEDER!

Gro m/Evelina, Bjørn m/Dino, Silje M/Catarina og Hilde m/Gulliver

Takk for hjelpen, ikke minst til Hilde som utsatte hjemreisen til Trondheim, handlet Gulliver og fraktet ham trygt hjem igjen!

*Thank you everybody - specially to Hilde who delay her trip back home to Trondheim, handled Gulliver and brought him back home again!

Lørdag 13/8

*Saturday August 13th

DKK

Dommer/Judge Gert Christensen, DK

Lord Legolas 1-4AK/no.4 open class

Søndag 7/8

*Sunday August 7th

Lofotutstillingen

Dommer/Judge Owe Gjermundsson, S

BIR m/cert Jomfru Janita

Hira Hjerteknuser 1-2VK

Max Manus 2AUK

***

BOB and CAC Jomfru Janita

Hira Hjerteknuser No.2 Winner class

Max Manus 2nd prize, young dog

SKK, Ronneby

Chief Clinton 4BHK

*Chief Clinton No.4 Best Male

Spesialutstilling, Moelv 6/8

Dommer Liz-Beth C Liljeqvist, S (44h - 52t)

BIR/BOB NORDuch NORDV-02 Catarina Carera

BIM/BOS N Such Disco Dino

3BHK Gulliver Gonzales

Lord Legolas 1-3 AUKK

Kastor Khan 1AK

Mina Mammajente 1-3AUKK, hp

Lulla Lunekjær 2AUK

Enslige Evelina 6CHK, ck

Nr.2 oppdretter, hp

Lofotutstillingen

Dommer Karl Erik Johanson, S (8 BS)

BIR m/cert Jomfru Janita

Max Manus  1-1AUKK

 

Speciality, Moelv August 6th

Judge Liz-Beth C Liljeqvist, S (96 BMDs)

BOB Catarina Carera

Mina Mammajente No.3 young dog, prize of honour

Lulla Lunekjær 2nd prize, young dog

Enslige Evelina No.6 championclass, ck

BOS Disco Dino

No.3 Best Male Gulliver Gonzales

Lord Legolas No.3 young dog

Kastor Khan, first prize open class

Mina Mammajente No.3 young dog, prize of honour

Lulla Lunekjær 2nd prize young dog

Enslige Evelina No.6 championclass, ck

No.2 Breeder class

Catarina, Dino, Gulliver og Lego

Dogshow Lofoten

Judge Karl Erik Johanson, S (8 BMDs)

BOB and CAC Jomfru Janita

Max Manus No.1 young dog

4/8

*August 4th

Jeg ønsker på denne måten å få takke dere alle - i inn- og utland - for all medfølelse og sympati vedrørende Conan's død! Både nære venner, bekjente og ikke minst alle dere jeg knapt vet hvem er - dere som jeg kanskje bare har møtt i forbindelse med en hundeustilling et eller annet sted!

Jeg har ikke vært i stand til å svare hver enkelt av dere! Jeg har det så utrolig vondt i disse dager, en del av meg har blitt borte!

Mange av dere har skrevet store ord om Conan etter å ha sett ham i utstillingsringen, men  han var så utrolig mye, mye mer enn det!

I disse tunge dager har Anne Gunn opplevd at Gunnar Gummitroll "Gaston" har vært syk. I går fikk vi beskjed om at det var lymfekreft, så nå er også han borte. Livet er urettferdig!

In this way I want to thank you all - at home and abroad - for all your compassion and sympathy for the lost of Conan! Both dear friends, acquaintances and people I heardly know - to you I maybe just met at a dogshow somewhere!

I have not been able to answer each and one of you! I have had some realy hard days, a part of me is gone forever!

A lot of you have written great words about Conan after seeing him in the showring, but he was so much, much more!

In this difficult days Anne Gunn has experienced that Gunnar Gummitroll "Gaston" has been sick too. Yesterday we got the message that he had canser, so no he is gone too! Life is not fear!

Tirsdag 2/8

*Thuesday August 2nd

CONAN ER DØD!

*CONAN IS DEAD!

Søndag 31/7

*Sunday July 31th.

Moss og Omegn Hundeklubb

Michael Leonard, IRL.

(11males - 11 females)

BIR/BOB N Such Disco Dino av Hiselfoss

Lille Frodo Lommelun 1-1AUKK m/hp, 4VK m/ck 5BHK/*No.5 Best Male

Lulla Lunekjær 1-2AUKK m/hp, 2VK m/ck 3BTK/*No.3 Best Female

DINO gjentok suksessen fra Moss for 4 uker siden! Han ble BIG 1 for dommer Michael Forte, og avanserte til Best In Show 4 for dommer Maurice Baker.

***

DINO repeated the success from Moss 4 weeks ago! He became BIG 1 for judge Michael Forte, and then he advansed and became Best In Show 4 for judge Maurice Baker.

BIR/BOB N Such Disco Dino av Hiselfoss - BIM/BOS Nuch Proud Lady O'Wisdom av Milkcreek

Søndag 24/7

*Sunday July 7th.

Westerås, SKK int.

Dommer/Judge Gerry Hickey, IRL.

(17males - 26 females)

BIM/BOS Odenhills Fresia - BIR/BOB N Such Disco Dino av Hiselfoss

BIR m/cert, cacib og SVENSK CHAMPION Disco Dino

1-3AK Kaizer Kompis

1-3AK Enslige Evelina

***

BOB CAC CACIB and SWEDISH CHAMPION Disco Dino

Kaizer Kompis, no.3 open class

Enslige Evelina, no.3 open class

 

Mandag 11/7

*Monday July 11th.

Conan ble operert i dag! Veterinæren fjernet en svults i hans venstre bakbein! Den virket ondartet, og vil mest sannsynlig blusse opp igjen!

Jeg ønsker ikke å snakke om det!

***

Conan was operated today! The vet removed a tumour from his left backleg!

It was probably malignant!

Søndag 10/7

*Sunday July 10th.

Valper er født!

*Puppies are born!

Lørdag 9/7

*Saturday July 9th

Alfta, S

Dommer/Judge Per Erik Wallin, S

Kalle Kalluha 2BHK m cert/No.2 Best Male and CAC

Søndag 3/7

*Sunday July 3th.

Bornholm, DK

Dommer/judge Berit Foss, N

N S DK NORDuch BrxllsW-04Gulliver Gonzales

BIM m/cert,   DANSK og NORDISK CHAMPION!

*BOS, CAC, DK and NORD CHAMPION!

Gregarious GeeGee 4BTK/no.4 Best Female

Lørdag 2/7

*Saturday July 2nd.

Moss

Dommer/judge Nils Molin, S.

(21BS/21BMDs)

BIR/BOB Nuch Disco Dino av Hiselfoss - BIM/BOS Nuch Nøklebyåsen's Fanta

Dino BIG1 og BIS5!

Lille Frodo Lommelun 1-1hp, 4VK/no.4 winner class

Kastor Khan 1-5VK/no.5 winner class

Mina Mammajente 1-1AUKK/no.1 young dog

Harstad

Dommer/judge Harry Tast, FIN

 

BIM m/cert Max Manus

*BOS and CAC Max Manus

Jomfru Janita 1-3VK/no.3 winner class

Bornholm, DK

Dommer/judge Anita Whitmarsh, S

Gulliver Gonzales 2BHK/no.2 Best male

Gregarious GeeGee 1-4AK/no.4 open class

NKK, Trondheim 26/6

60 BS påmeldt for Birgitte Schjøth, DK

2BHK Gulliver Gonzales m/cacib

3BHK Gunnar Gummitroll m/res.cacib

Max Manus 2JK

Micro Mexx 1-3JKK

Lord Legolas 1-1AUKK m/hp

Kaizer Kompis 1-2VK

4BTK Gregarious GeeGee

Mina Mammajente 2JK

Jomfru Janita 1AK

Hira Hjerteknuser 1AK

Catarina Carera 4CHK m/ck

BESTE OPPDRETTER!

Gulliver, Gunnar, GeeGee og Catarina

NKK, Trondheim June 26th.

60 BMDs, judge Birgitte Schjøth, DK

No.2 Best Male Gulliver Gonzales, cacib

No.3 Best Male Gunnar Gummitroll, res.cacib

Max Manus 2nd prize junior class

Micro Mexx no.3 junior class

Lord Legolas no.1 young dog, prize of honour

Kaizer Kompis no.2 winner class

No.4 Best Female Gregarious GeeGee

Mina Mammajente 2nd prize junior class

Jomfru Janita 1th prize open class

Hira Hjerteknuser 1th prize open class

Catarina Carera no.4 champion class, ck

BEST BREEDERS GROUP!

Gulliver, Gunnar, GeeGee and Catarina

Trønderspesialen 2005

28 hanner og 42 tisper påmeldt for dommer Jan Herngren, S.

3BHK Gunnar Gummitroll

Max Manus 1-3JKK

Micro Mexx 1-4JKK

Lord Legolas 2AUK

Kaizer Kompis 1-4VK m/ck

Gulliver Gonzales 2CHK m/ck

Gunnar og Gulliver

2BTK Enslige Evelina

3BTK Catarina Carera

Mina Mammajente 1-2JKK m/hp 2VK m/ck

Jomfru Janita 1AK

Hira Hjerteknuser 1AK

Gregarious GeeGee upl.CHK

BESTE OPPDRETTER!

Lina, Catarina, Mina og Gunnar

Enslige Evelina nr.1 avlsklasse m/hp

Speciality June 25th.

28 males and 42 females, judge Jan Herngren, S.

No.3 Best Male Gunnar Gummitroll

Max Manus no.3 junior class

Micro Mexx no.4 junior class

Lord Legolas 2nd prize young dog

Kaizer Kompis no.4 winner class, CACres

Gulliver Gonzales no.2 championclass, ck

Evelina and Catarina

No.2 Best Female Enslige Evelina

No.3 Best Female Catarina Carera

Mina Mammajente no.2 winner class, CACres

Jomfru Janita 1th prize open class

Hira Hjerteknuser 1th prize open class

Gregarious GeeGee unplaced champion class

BEST BREEDERS GROUP!

Lina, Catarina, Mina and Gunnar

Enslige Evelina with offsprings, prize of honour

Lydighet

*Obedience

Gea Genuin og Jorunn har gått lydighet kl.1, og ble nr.4 med 180 poeng! Flott!

*Gea Genuin and Jorun became no.4 with 180 points!

Søndag 19.06

*Sunday June 19th.

Fauske

Dommer/judge Wencke Eikeseth, N.

Max Manus 1-1hp, 2VK *No.2 Winner class

Jomfru Janita 1AK * First prize open class

Oppdal

Dommer/judge Elina Haapaniemi, FIN.

Lord Legolas 1-2AUKK *No.2 young dog

Kaizer Kompis 1-3VK *No.3 Winner class

Lørdag 18.06

Nes Hundeklubb

23 BS, dommer Rigmor Ulstad, N.

BIR m/cert og CHAMPION Ille Ville Isprinsesse

Oppdal

11 BS, dommer Arne Foss, N.

BIM m/cert Kaizer Kompis

2BHK Lord Legolas

Saturday June 18th.

Nes Dogclub

23 BMDs, judge Rigmor Ulstad, N.

BOB CAC and CHAMPION Ille Ville Isprinsesse

Oppdal

11 BMDs, judge Arne Foss, N

BOS and CAC Kaizer Kompis

No.2 Best Male Lord Legolas

BOS Kaizer and BOB Kassi

NKK, Drammen 12.06 38 BS påmeldt for dommer Marit Sunde,N

BIR m/cert, cacib CHAMPION og BIG5 Disco Dino

Kaizer Kompis 1-3VK

Hengivende Hector 1-5VK

Kastor Kahn 2AK

Ille Ville Isprinsesse 1-4VK

Gouybara Geiko 2CHK

NKK, Drammen June 12th. Judge Marit Sunde, N

BOB, CAC, CACIB and CHAMPION

BIG5 Disco Dino

Kaizer Kompis no.3 Winner class

Hengivende Hector no.5 Winner class

Kastor Kahn 2nd prize Open class

Ille Ville Isprinsesse no.4 Winner class

Gouybara Geiko no.2 Champion class

BOB Nuch Disco Dino av Hiselfoss

BOS Belle Au Bois Dormant av LeeArmand

Torsdag 09.06

Thursday 9th.June

Norsk Schnauzer og Bouvierklubb, dommer Stein Ole Nergaard, N.

Lille Frodo Lommelun og Tor Arne Vatsend gikk lydighet og ble nr.7 av 33 med 166,6poeng

*Obedience

Lille Frodo Lommelun and Tor Arne became nr.7 out of 33 with 166,5 points

Søndag 05.06

Sunday 5th.June

Norsk Rottweilerklubb avd.Vestfold, dommer Helge Lie, N/Judge Helge Lie, N

(14 BS/BMDs)

2BTK m/cert: Ille Ville Isprinsesse

*No.2 Best Female, CAC: Ille Ville Isprinsesse

Søndag 29.05

Sunday 29th.May

SKK, Stenungsund

Dommer/judge John R.Walsh, Ireland (38 BS/BMDs)

Enslige Evelina: 5BTK/no.5 Best Female

Chomper CACIB og INTERNATIONAL CHAMPION

*Chomper CACIB and INTERNATIONAL CHAMPION

(far til M-kullet og N-kullet/father to M-litter and N-litter)

Such Zandrinas Hubert har blitt US CHAMPION (Conan's sønn)

*Such Zandrinas Hubert has became US CHAMPION (son of Conan)

Lørdag 28.05

*Saturday 28th.May

Mo Hundeklubb

Dommer/judge Kari Engh, N

Max Manus: 1-2JKK *No.2 in junior class

Jomfru Janita: 1-4VK *No.4 in winner class

Haugesund og Omegn Hundeklubb

Dommer/judge Helge Lie, N.

Muntre Mathilde: 1-1JKK m/HP, 1VK * No.1 in winner class

Lydighet

*Obedience

Norsk Schæferhundklubb:

Lille Frodo Lommelun/Tor Arne: Nr.1/156p *No.1/156 points

Karen Kosejente/Therese: Nr.2/150,5p *No.2/150,5points

25.05

Lydighet/Obedience

Gea Genuin og Jorunn har deltatt i lydighet, 178,5 poeng og nr.6

Gea Genuin and Jorunn became no.6 with 178,5 points

Søndag 22.05

Karen Kosejente m/fører Therese har gått lydighet kl.1 i Drammen. Det resulterte i 162,5 poeng og nr.3.

*Karen Kosejenta and Therese became nr.3 with 162,5 points in obedience

Rasespesial, Geilo

2005

86 hannhunder og 118 tisper påmeldt

Dommer: Marion Klok't -Hart, NL

BIM Crazy Conan av Hiselfoss -

BIR Noble Nocturne av Milkcreek

Øvrige Hiselfoss hunder:

Micro Mexx, 1-1JKK m/HP

Max Manus, 2JK

Lord Legolas, 1AUK

Lensmann Ludde, 2AUK

Lille Frodo Lommelun, 2AUK

Hengivende Hector, 1AK

Kaizer Kompis, 1AK

Gulliver Gonzales, 3CHK m/CK

4BTK Enslige Evelina

5BTK Morning Joy Memory

Mina Mammajente, 2 JK

Muntre Mathilde, 2JK

Lulla Lunekjær 1-2AUKK

Ille Ville Isprinsesse, 1AK

Jomfru Janita, 1AK

Hira Hjerteknuser, 1AK

Gregarious Gee-Gee, 4CHK m/CK

Goyubara Geiko, upl.CHK

Evelina stilte avlsklasse m/HP

Hiselfoss oppdretterklasse m/HP

 

Lydighet

Lille Frodo Lommelun nr.3 m/159 poeng

(Dommer: Arild Berntsen, 23 påmeldte)

 

Speciality, Geilo

2005

86 males and 118 females

Judge: Marion Klok't-Hart, NL

***

BOS Crazy Conan

No.4 Best Female, Enslige Evelina

No.5 Best Female, Morning Joy Memory

Other Hiselfoss dogs:

Micro Mexx, no.1 junior class, prize of honour

Max Manus, 2nd prize, junior class

Lord Legolas, 1th prize, young dog

Lensmann Ludde, 2nd prize, young dog

Lille Frodo Lommelun, 2nd prize, young dog

Hengivende Hector, 1th prize, open class

Kaizer Kompis, 1th prize, open class

Gulliver Gonzales, no.3 championclass, CK

Best juniors, Mexx and Joy

Mina Mammajente, 2nd prize, junior class

Muntre Mathilde, 2nd prize, junior class

Lulla Lunekjær, no.2 young dog

Ille Ville Isprinsesse, 1th prize, open class

Jomfru Janita, 1th prize, open class

Hira Hjerteknuser, 1th prize, open class

Gregarious Gee-Gee, no.4 championclass, CK

Goyubara Geiko, unplaced championclass

Evelina with offsprings, prize of honour

Breeders class, prize of honour

Obedience

Lille Frodo Lommelun, no.3, 159 points

(Judge: Arild Berntsen, 23 entries)

Onsdag 11.05   Lydighet: Lille Frodo Lommelun deltok i lydihet og ble nr.8 av 24 påmeldte m/ 157 poeng. Dommer Arild Bertsen Wednesday 11th.May  Obedience: Lille Frodo Lommelun became no.6 (24 entries) with 157 points. Judge Arild Berntsen

Søndag 08.05 NNF avd.Sørlandet. Dommer Helge Werner-Hagen, N.

 

2BTK m/cert N S DK NORD CHAMPION Goyubara Geiko

3BHK Gunnar Gummitroll

Sunday 8th.May NNF Judge Helge Werner-Hagen

No.2 Best Female CAC N S DK NORD CHAMPION Goyubara Geiko

Geiko

No.3 Best Male Gunnar Gummitroll

Lørdag 07.05 NKK, Kristiandsand.44 BS påmeldt for dommer Torbjørn Granheim, N.

BIM m/cert og cacib Ille Ville Isprinsesse

3BTK Goyubara Geiko

5BTK Enslige Evelina

2BHK Crazy Conan

4chk m/ck Gunnar Gummitroll

Lille Frodo Lommelun 1-2AUKK m/hp

Gi-Gantic Napoleon 2AK

Nr.2 OPPDK m/HP

BIR Odin 4 av Hennumkroken (Conan sønn)

Far Conan og sønnen Odin!

Saturday 7th.May NKK, Kristiandsand. 44 BMDs, judge Torbjørn Granheim, N.

BOS CAC and cacib Ille Ville Isprinsesse

No.3 Best Female Goyubara Geiko

No.5 Best Female Enslige Evelina

No.2 Best Male Crazy Conan

No.4 Champion class Gunnar Gummitroll

No.2 Junior class, prize of honour, Lille Frodo Lommelun

Gi-Gantic Napoleon, second prize open class

Breeders class, no.2, prize of honour

BOB was Odin 4 av Hennumkroken(Son of Conan)

BOB Odin 4 av Hennumkroken - BOS Ille Ville Isprinsesse av Hiselfoss

30.04/01.05

Gunnar Gummitroll har vært i Danmark-

HP lørdag og ck søndag.

Lille Frodo Lommelun har gått lydighet, og det endte med 146,75p. Forrige helg fikk han 159 poeng. Tor Arne er fornøyd så lenge de klarer seg uten 0 poeng på noen øvelser!

30.04/01.05

Gunnar Gummitroll has been to Denmark -prize of honour on Saturday and CACres. on Sunday!

Lille Frodo Lommelun has been to obedience. The result was 146,75 points. Last weekend they got 159 points. His owner is satisfied as long as they manage without 0 point!

Søndag 24.04

Tinka fikk beholde en tispevalp!

N-kull

Kaizer Kompis BIM m/cert på Sunndalsøra.

Dommer Britta Roos-Børjeson.

NRK, Stangehallen.

33 BS, dommer Michael Forte.

BIM Gregarious GeeGee

2BHK Gulliver Gonzales

5BHK Lord Legolas

Sunday 24th.April

Catinka got one female puppy!

N-litter

Kaizer Kompis BOS with CAC at

Sunndalsøra.

NRK, Stangehallen.

33BMDs, judge Michael Forte.

BOS Gregarious GeeGee

No.2 Best Male Gulliver Gonzales

No.5 Best Male Lord Legolas

Lørdag 23.04 SKK, Westerås. Dommer Sten Åkesson, S.

3 BTK Enslige Evelina

BIR, BIG 4 GeeGee

NDK Hedmark/Oppland, Stange. 35 BS, dommer Stelios Makaritis.

BIR Gregarious GeeGee BIG 4!

BIM Gulliver Gonzales

Lord Legolas 2JK

Jeppe Junior 2AK

Saturday 23rd.April SKK, Sweden. Judge Sten Åkesson, S.

No. 3 Best Female Enslige Evelina

BOS, Gulliver

NDK,Stange.36 BMDs, judge Stelios Makaritis.

BOB Gregarious GeeGee GROUP 4!

BOS Gulliver Gonzales

Lord Legolas 2nd prize young dog

Jeppe Junior 2nd prize open class

Lørdag 16.04 NKK, Harstad. 19 BS påmeldt, dommer Horst Kliebenstein, D.

BIR m/cacib Enslige Evelina

2BTK m/cert og res.cacib Lulla Lunekjær

1-5VK Jomfru Janita

1AK Hira Hjerteknuser

2BHK m/cert Max Manus

Max

Cert vinnere fra NKK Harstad!

Lulla Lunekjær

BIS 3 oppdretter

Saturday 16th.April NKK, Harstad. 19 BMDs, judge Horst Kliebenstein, D.

BOB cacib Enslige Evelina

No.2 Best Female CAC and cacib Lulla Lunekjær

No.5 winner class Jomfru Janita

1prize open class Hira Hjerteknuser

No.2 Best Male CAC Max Manus

BIS 3Breeders group

Max Manus, Enslige Evelina, Lulla Lunekjær og Jomfru Janita

 

BOS Nuch Gi-Sifo's Coss - BOB N DKuch Enslige Evelina av Hiselfoss

Søndag 03.04 NKK, Bergen. 33 BS påmeldt for Gøran Bodegård, S.

BIM Crazy Conan

5BHK Gi-Gantic Napoleon

3BTK Lulla Lunekjær

1-1JKK m/hp Muntre Mathilde

2AK Heidi Hurrajente

BIS 4 Oppdretter

BIR m/cert og CHAMPION Nikita 1 av Hennumkroken (CC.Capwell av Hiselfoss - Nøklebyåsen's Fanta)

Hannhundcertet gikk til Odin 4 av Hennumkroken (Crazy Conan av Hiselfoss - Nøklebyåsen's Fanta). Dette var det tredje certet til Odin på hans femte utstilling - bare 1 år gammel.

 

Sunday 3 April NKK, Bergen. 33 BMDs, judge Gøran Bodegård, S.

BOS Crazy Conan

Gi-Gantic Napoleon, no.5 Best Male

Lulla Lunekjære no.3 Best Female

Muntre Mathilde no.1 junior class, prize of honour

Heidi Hurrajente, second prize open class

No.4 Best In Show Breeder

BOB with CAC and CHAMPION Nikita 1 av Hennumkroken (CC.Capwell av Hiselfoss - Nøklebyåsen's Fanta)

Odin 4 av Hennumkroken (Crazy Conan av Hiselfoss - Nøklebyåsen's Fanta), no.2 Best Male with CAC. This was his third CAC, only 1 year old and five shows.

Fredag 01.04 M-kullet fylte 1 år i går, og 6 av dem er allerede røntget. Vi venter i spenning på resultatene!

Friday 1th.April The M-litter was 1 year yesterday, and 6 of them are already been x-rayed. We are waiting for the results!

Lørdag 26.03 SKK, Stockholm. 33 BS påmeldt for Helge Lie, N.

5 BTK Enslige Evelina

Saturday 26th.March SKK, Stockholm. 33 BMDs, judge Helge Lie, N.

Enslige Evelina 5th Best Female

Søndag 20.03 SKK, Malmø. 56 Berner Sennen påmeldt for dommer Carl Gunnar Stafberg, S.

BIM m cert/cacib Chianti Catinka SVENSK CHAMPION!

2BTK m/res.cacib Enslige Evelina

BIR Such Møllelyckes Hamlet - BIM N Such Chianti Catinka av Hiselfoss

NBSK avd.Rogaland

Dommer Satu Yla-Mononen, FIN.

BIM Gunnar Gummitroll

3BTK Muntre Mathilde

Sunday 20th.March SKK Malmø. 56 BMDs, judge Carl Gunnar Stafberg, S.

BOS CAC/Cacib Chianti Catinka SWEDISH CHAMPION!

No.2 Best Female Res.cacib Enslige Evelina

N Such Chianti Catinka

NBSK avd.Rogaland.

Judge Satu Yla-Mononen, FIN.

BOS Gunnar Gummitroll

No.3 Best Female Muntre Mathilde

Lørdag 19.03 Sør-Rogaland Brukshundklubb, Ålgård. Dommer Angel Garach-Domech, Spania

BIR Gunnar Gummitroll

3BTK Muntre Mathilde

Gunnar Gummitroll og Muntre Mathilde

Saturday19th.March S-R BHK, Ålgård. Judge Angel Garach-Domech, Spain.

BOB Gunnar Gummitroll

No.3 Best Female Muntre Mathilde

N Such Gunnar Gummitroll

Søndag 13.03 NNF avd.Telemark, Bamble. 8 hanner og 14 tisper påmeldt for Mr.Hedd Richards, GB.

BIR Crazy Conan

3 BHK Gunnar Gummitroll

Lensmann Ludde 1-3JKK

Hannhundcertet gikk til Conan's sønn Odin 4 av Hennumkroken.

BIM Enslige Evelina

2BTK m/cert Mina Mammajente

Gea Genuine 2AK

Mina

HP til oppdretterklassen bestående av Conan, Evelina, Mina og Gunnar!

Sunday 13th.March NNF avd.Telemark, Bamble. 8 males and 14 females, judge Mr.Hedd Richards, GB.

BOB Crazy Conan

No.3 Best Male Gunnar Gummitroll

Conan's son Odin 4 av Hennumkroken became second Best Male with CAC.

Lensmann Ludde no.3 junior class

*

BOS Enslige Evelina

No.2 Best Female with CAC, Mina Mammajente

Gea Genuin second prize open class

Breeder class with a prize of honour!

From left Gunnar, Mina, Evelina and Conan!

Many thanks to everybody for all your help in the ring!

 

Søndag 06.03 NBSK, Hellerudsletta, dommer Jochen Eberhardt, D (34h - 50t)

Morten Minstemann 2JK

Lille Frodo Lommelun 1-4JKK

Gulliver Gonzales 3BHK

Crazy Conan 3CHK m/ck

Gunnar Gummitroll 4CHK

*

Lulla Lunekjær 1-2JKK m/hp

Gaia Gulltopp 1AK

Catarina Carera 3CHK m/ck

Gregarious GeeGee 4CHK

Enslige Evelina 4CHK

BEST IN SHOW OPPDRETTER!

(Conan, Gulliver, Lulla og Catarina)

 

Sunday 6th.March NBSK, Oslo, judge Jochen Eberhart, D

(34males - 50 females)

Morten Minstemann, second prize junior class

Lille Frodo Lommelun no.4 young dog

Gulliver Gonzales no.3 Best Male

Crazy Conan no.3 championclass, ck

Gunnar Gummitroll no.4 championclass

*

Lulla Lunekjær no.2 juniorclass, prize of honour

Gaia Gulltopp 1th prize, open class

Catarina Carera no.3 championclass, ck

Gregarious GeeGee no.4 championclass

Enslige Evelina no.5 championclass

BEST IN SHOW BREEDER!

 

Lørdag 05.03 NLK, Hellerudsletta, dommer Jaromir Dostal (24h - 21t)

2BHK Crazy Conan

1-3JKK Lord Legolas

4CHK m/ck Gunnar Gummitroll

*

1-3JKK Lulla Lunekjær

3CHK m/ck Enslige Evelina

Saturday 5th.March NLK, Oslo, judge Jaromir Dostal (24 males - 21 females)

No.2 Best Male Crazy Conan

No.3 junior Lord Legolas

No.4 champion Gunnar Gummitroll, CK

*

No.3 junior Lilla Lunekjær

No.3 champion Enslige Evelina, CK

Søndag 27.02 NKK, Bø. 23 hanner og 28 tisper påmeldt for Leif Ragnar Hjort, N.

BIM Crazy Conan

1-2 JKK Max Manus

5CHK m/ck Gunnar Gummitroll

2BTK Enslige Evelina

3BTK Lulla Lunekjær

5BTK Catarina Carera

Oppdretterklassen ble BIS 4!

BIR NV-04 Mistelteins Bright New Hope Belize

BIM Crazy Conan av Hiselfoss

Sunday 27th.February NKK, Bø.51 entries, judge Leif Ragnar Hjort, N.

BOS Crazy Conan

Max Manus, no.2 in juniorclass

Gunnar Gummitroll, no.5 in championclass, ck

*

Enslige Evelina no.2 Best female

Lulla Lunekjør no.3 Best female

Catarina Carera no.5 Best female

Conan, Evelina, Catarina og Lulla Lunekjær

BIS 4 Breeder!

Søndag 13.02 DKK, Fredricia, Danamrk.53 BS påmeldt for Alice Christensen, DK

BIR m/cert og cacib DANSK CHAMPION Enslige Evelina - BIG 4!

1-2AK m/ck Gi-Gantic Napoleon

1AK Gunnar Gummitroll

Lina BIG 4

Sunday 13th.February DKK, Fredricia, Denmark.53 entries, judge Alice Christensen, DK

BOB with CAC, cacib and Danish Champion Enslige Evelina - BIG 4!

Gi-Gantic Napoleon no.2 in open class CACres

Gunnar Gummitroll 1 prize

BOB N DKuch Enslige Evelina av Hiselfoss -

BOS DKCH KLBCH SCH DCHVDH NCH NORDCH Herletta's Nimbus

Lørdag 12.02 Bernersennenspesial i Danmark. 97 BS påmeldt for dommer Hans Jarhling, D.

1-1AK m/ck 3BHK Gi-Gantic Napoleon

1 AK Gunnar Gummitroll

1-1AK m/ck 2 BTK m/cert Goyubara Geiko

1-3AK m/ck Enslige Evelina

Geiko cert

Saturday 12th.February Speciality in Denmark. Judge Hans Jarhling, 97 entries.

Gi-Gantic Napoleon 3 Best male CACres.

Gunnar Gummitroll 1 prize

Goyubara Geiko 2 Best female CAC

Enslige Evelina no.3 in open class CACres.

Breeders group

Lørdag 05.02.05 Sennenspesial i Sala, Sverige. Karl Erik Johansson dømte 63 tisper. Jeg hadde bare med Evelina som fikk 1-5AK m/ck.

Lille Frodo Lommelun prøvde lykken her hjemme, men kunne nok med hell hatt på seg litt "klær". 1-3JKK lørdag og 2JK søndag!

Torsdag 03.02.05 L-kullet har vært hos Gunnar og blitt røntget! Nå venter vi i spenning på resultatene.

 

 

 

Tore m/Lego og Tor Arne m/Frodo holder utkikk etter Tea og Lensmann

Søndag 23.01.05 Follo Brukshundklubb, lydighet kl.1. 34 påmeldte ekvipasjer  for dommer Svein G.Rønning.

Nr.14 m/165,5p Lille Frodo Lommelun,fører Tor Arne Vatsend.

Dette holdt til 1.premie, sølvmerket og opprykk til kl.2, men ekvipasjen skynder seg nok langsomt.

 

Søndag 16.01.05 Sandefjord Hundeklubb,

dommer Birgitta Hasselgren, S

BIR og BIG 5 for dommer Helge Lie ble N Such Gunnar Gummitroll

*

Lulla Lunekjær debuterte som junior og endte opp med 1-1hp, 2VK m/ck, 2BTK

Goyubara Geiko, 1-5VK

 

BIR Gunnar Gummitroll